X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 69 / 78

275 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 78

T. Jovanović, G. Paunović, B. Dimitrieva-Stanković

SUICIDALNI POKUŠAJI U ALKOHOLIČARA

Saopšten na Kongresu psihijatara Jugoslavije, Novi Sad.

Predat za štampu Zbornika kongresa.

G. Paunović, T. Jovanović

POST TRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ POSLE SAOBRAĆAJNIH UDESA

Saopšten na Seminaru posvećen grupnoj psihoterapiji

T. Jovanović

PROBLEMI DIJAGNOSTIKOVANJA I FORENZIČKI ZNČAJ ATIPIČNOG NAPITOG STANJA

Engrami, Vol. 12,No 3-4:, 413-420, Beograd, Decembar, 1990

1991

T.Jovanović, B. Dimitrijeva-Stanković, G. Paunović

DINAMIKA PARANOIDNOG SINDROMA U ALKOHOLIČARA I ALKOHOLNIM PSIHOZAMA

Pripremljeno za štampu.

G. Paunović. T. Jovanović, B. Dimitrieva-Stanković, A. Đorđević

SUICIDALNOST ALKOHOLIČARA

Simpozijum zdravstvenih radnika

T. Jovanović

SUICIDALNOST – I ATROFIJA MOZGA –PREVASHODNO FRONTALNOG REŽNJA

Rad pripremljen za objavljivanje.

T. Jovanović, B. Dimitrieva-Stanković, A. Damjanović

FLORMIDAL (METRONIDAZOL) U LEČENJU DELIRIJUM TREMENSA

Rad pripremljen za objavljivanje

T. Jovanović

SUICIDALNOST – INTELEKTUALCI - PSIHOANALITAČARI

Rad pripremljen za objavljivanje.

T. Jovanović

STRES I NJEGOVA ULOGA U POJAVI BOLESTI

Simpozijum zdravstvenih radnika

T. Jovanović

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE NEKIH VERBALNIH I MANUELNIH TEHNIKA U ODREĐENIM NOZOLOŠKIM ENTITETIMA

Simpozijum zdravstvenih radnika

1992

Document info
Document views275
Page views275
Page last viewedWed Jan 18 22:33:34 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments