X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 73 / 78

269 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 78

2002

T.Jovanović

O PARASVESTI VLADIMIRA KRASIĆA

Štampana u knjizi V.Krasića «Knjiga o horoskopu», Beograd, 2002-04-15

T. Jovanović

RECENZIJA KNJIGE SPASOJA VLAIĆA «SVI TESLINI MILENIJUMSKI DAROVI»

U pripremi za štampu

T.Jovanović

GENEALOŠKA LJUBOMORA – IZ KLINIČKE PRAKSE

U knjizi Panića, M.Jovanovića, B. Panića: LJUBOMORA, Elit'Midica, Beograd, 2002

T.Jovanović

MOJI SUSRETI SA MILANOM MILADINOVIĆEM

U knjizi: Milan Miladinović, čovek hhumanista

Grupa autora,Beograd, 2005

T. Jovanović

RECENZIJA KNJIGE NUMEROLOGIJA

Anđele Slobodine, autor i izdavač, Beograd, 2006

T. Jovanović

RECENZIJA KNJIGE RASPETI ŽIVOT

Ružica Pavlović, autor i izdavač, Beograd, 2006

SVEOBUHVATNA HUMANITARISTIČKA FILOZOFIJAs

UVODNA RAZMATRANJA

Svaki čovek ima pravo na (1)čuvanje svoga tela; teži slobodi, pravdi, istini, komunikaciji; (2)potrebu za duhovnim sadržajima; može negovati moralnei duhovne, religiozne poterebe; (3)sa okolinom adekvatan odnos: sa roditeljima, decom, u ljubavi, sreći komšijama, u opštini, državi i drževe međusioobno; i sa zadovoljstvom (4)obalja posao koji će mu omogućiti egzistenciju i kod pojedinaca udovoljiti potrebi za altruizmom. Kao pravu nagradu za svo svojeaktivnosti ima pravo na  (5)rekreativne radosti, zadovoljstva i uživanja  i radostima spstvene egzistencije.

Uvek nije moguće imati sve ove potrebe, pa radi toga nastaju niz mogućih kombinacija, nepredvidljivih situacija u kojima je pojedincu odista teško da se snađe. Sukobi se javljaju kao potreba egzistencije pojedinca, kada nije u stanju da istovremeno sredi sve potrebne ali nužne mere za njegov opstanak.

Humanistička filozofija ima svoj začetak u dalekoj istoriji. Mi ćemo se podsetiti o čemu se radi. .Prva dimenzija to je voditi računao svome telu; potom o drugoj dimenziji to je problematika o svojoj duši; treće radi se o društvu, o okolini koja okružuje svakog pojedinca; četvrta dimenzija pretpostavlja postojanje radnih aktivnost od kojihse egzistira i na kraju, peta dimenzija pretpostavlja da se radi o rekreacijii o doživljavanju radosti, u lepoti u

Document info
Document views269
Page views269
Page last viewedWed Jan 18 08:37:36 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments