X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 76 / 78

279 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 78

Tihomir Jovanović

S N O V I   KROZ   F O K U S

Jovanović Tihomir

G  O  V  O  R

IZMEĐU PAMĆENJA I MIŠLJENJA

TihomirJovanović

Z D R A V L J E    J E   N A Š E

U TOKU JE PRIPREMA:

MORAL KAO LJUDSKA KATEGORIJA

I

INDEKS MORALNE INTELIGENCIJE

HUMANISTIČKA SVEOBUHTNA FILOZOFIJA

SAZREVANJE ČOVEKA KOZ SAZREVANJA ČOVEČANSTVA

PRILOZI ZA BIOGRAFIJU –  T. JOVANOVIĆA - TOĆE

Prvih godina rastao u rodnoj ctnotravskoj mahali Zlatanci, zaseok Gornji Strumićevi To su bile planine bukovih šuma, ispresecane bistrim, brzim potocima. Leti su to obasjana beskrajno lepa zelena prostranstva, punih mirisnim travama i plavetnilom sunca, a zimi uz zavijanje vetrova i navejanim dubokim neprohodnim snegovima.

Od svoje pete godine je u Leskovcu. Igrajući se na divljim obalama tada neukroćene reke, koja i nosi pravi naziv – Veternica. Zimi se klizao po njenoj zaleđenim obalama, a leti se kupao hvatao ne samo ribe, u toj nepredvidljivoj reci.

Od škole nikada nije izostao, čak i kada je, možda, bio i bolestan. Bio među najboljim učenicima u osnovnoj školi, a u Građanskoj najbolji. U osnovnoj školi posebno se isticao kao najbolji iz Veronauke. Od nastavnog sveštenika, 1938 godine, posebno pohvaljen kao nabolji učenik i dobio nagradu – srebrni krst.

Od svoje sedme godine bio opsednut stripovima, Mika Miša, Mikijevog Carstva, Velikog zabavnika, Plavog i Malog zabavnika, - i u toj formi upoznat sa Afrikom, Severnom i Južnom Amerikom, Azijom, Australjom, Svernim i Južnim Polom, planetama oko Sunca, kao u čitavom Vasionom. Ideali su mu bili: Fantom sa psom Devilom, Flaš Gordon, Zigomar sa Či-Jangopm, princ Koneli i svi koji se borili za dobrobit svih ljudi na svetu. Sam je

Document info
Document views279
Page views279
Page last viewedThu Jan 19 04:51:49 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments