X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 77 / 78

267 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 78

izmišljao epizode, crtao i izdvao svoje stripove i njih «prodavao». Do para za kupovinu stripova, a i nekih knjiga je dolazio na taj način što je bio nagrađivan za niz usluga u komšiluku, a posebno prilikom nošenja kofera na železničku stanicu u Leskovcu.

Aprila 1941.godine, prilikom propasti Kraljevine Jugoslavije posmatrao pljačku po leskovačkim magacinima, a i po vagonima na železničkoj stanici od strane neroda. Napunio je jedan džak sa knjigama razbacanih po vagonu iz neke biblioteke. Zbog toga «lopovluka» žestoko kažnjen od svoga oca. Tokom rata, sa svojim ocem radio kao pomoćni radnik na popravci kuća porušenih i oštećenih prilikom bombardovanja u aprilskom ratu.

Završio je Višu osnovnu školu i planiran od roditelja da nastavi kao stolarski zanatlija, ali je septembra 1941.godine u Leskovcu novoformirana Građanska škola, pa je umesto u zanatlijsku, bio upisan u ovu. Kao najbolji učenik u toj školi se u svemu isticao, bio pohvaljivan, a posebno u crtanju i vajanju. Tada je odlučio «da postane vajar i slikar». Bio je ushićen knjigom Mereškovskog «Vaskrsli bogovi» i delima Leonarda da Vinčija, koji mu je postao uzor u radu i stvaralaštvu. Rat koji je besneo oko njega, bio je beznačajan, jer je samo želeo da se posveti umetničkom stvaralaštvu.

Sukob četnika i partizana je doživljavao kao tragediju Jugoslovneskih naroda, a posebnog Srpskog naroda. Doživljavao je «kako su svi bili protiv partizana», divio se njihovoj neustrašivoj borbi kao «sami protiv svih». Komuniste je doživljavao kao borce za opštu pravdu i divio se njihovoj neustrašivosti. Čim mu se ukazala prilika pristupio tom pokretu, kao omladinac ptihvatio revolucionarni pokret u Leskovcu 1944. godine, i stupio u NOV.

Nakon demobilizacije, 1945-godine u Nišu, radio u propagandnom centru Narodnih novina, a istovremeno pohađao Nižu likovnu školu. Na poziv svog učitelja Boška Karanovića, polagao je prijemni ispit na Akademiji likovnih umetnostu u Beogradu, gde je došao sa zakašnjenjem od dva dana. Dobio je nezvanično obaveštenje «da nije položio ispit».

Kao gimnazilac, u Nišu i Leskovcu je radio na formiranju slobodoumnog kružoka, pod nazivom Kružok mladih naučnika (KMN) na kome su bili izučavane tekovine svih koji su doprineli razvoju ljudske misli. Od Anaksimandra, Anaksagore, Demokrta, Aristotela, Platona, Spinoze, Dekarta, Lajbnica, Ž.Ž. Rusoa, Marksa, Engelsa, Svetozara Markovića, Tucovića, Lenjina, a kritički Trockog, Staljina i Tita. U kružoku su bili uključeni saradnici iz Leskovca, Niša, Čačka, i Pančeva. Izučavali su dela Leonarda, Njutna, Tesle, Ajnštajna, Nilsa Bora. Pravo razočarenje u politiku komunista doživeo je 1948.godine, povodom rezolucije Imforbiroa. Postalo mu je jasno, da oni neargumentovano blate jedni druge, da su neprincipijelni i da se brinu za svoju ličnu egzistenciju, i da formiraju logore za mučenje neistomišljenika, shvatio da se ne može baviti politikom jer nije bilo uslova za njegove «huminističke opšte ljudske» principe. Odlučio da se bavi medicinom i naukama koje se tiču ljudskog bitisanja. Obzirom na brojne političke, filozofske i moralne dileme, odlučio da se bavi problemima ljudske duše, koja je produkat mozga.

Nakon uspešnog maturiranja, juna 1949.godine, kao jedan od najboljih maturanata na svečanom skupu, nagradjen je u Beogradu, satom Ministrarstva zdravlja NR Srbije.

Bio je demonstrator za predmet Marksizma-lenjinizma koji se predavao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1949 do 1952.godine. Nastavnik tog predmeta bio je Janez Stanovnik. Takodje je bio deonstrator za predmete Fiziologija i Biohemija tokom četiri godine, l952 do 1955. godine. Radio na izučavanjuju rada srca: uspeo da održi žablje srce, izvan organizma, u Ringerovom rastvru čitave tri nedelje, menjajući ovu tečnost oko srca. Tokom 1955/56 bio je član kolegijuma Medicinskog podmlatrka, studentskog časopisa.

Posebne edukacije: kao lekar leskovačke bolnice bio je na kursu l958.g. na seminaru u Beogradu, za lečenje alkoholičara. Radio u svojstvu priučenog psihologa na profesionalnom usmeravanju učenika u Leskovcu. Bio na čestomesečnom usavršavanju

Document info
Document views267
Page views267
Page last viewedWed Jan 18 00:14:28 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments