X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 78 / 78

263 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 78

na Institutu Sudske medicine u Beogradu. Tokom 1957 do 1960 godine, bio je obducent u Leskovačkoj bolnici i sudsko medicinski obducent odnosno veštak za Leskovački srez.

Kao lekar Neuropsihjatrijske klinike u Skoplju, posebno je bio obučavan kod prof. dr Petra Fildiševskog iz oblasti Neuroficiologije i Elektrorncefalčografije. Bio na kursu iz Nerooftalmologije na Očnoj klinicu u Skoplju, i od 1962 godine bio konsultant iz Neurooftalmologije, za potrebe klinike na kojoj je radio.

Tokom svoje specijalizacije iz Psihijatrije u Zagrebu, posebno bio obučavan iz psihoterapije psihoanalitičkog smera kod prof. dr Stjepana Betlhajma (učenika Sigmunda Frojda) i doc. dr Duške Blažović. Bio na obuci kod doc. dr Nenada Bohačeka, na Klinici u Maksimiru, ali i Duševnoj bolnici «Vrapće», i Psihijatrijskom odjele kod prof. dr V. Hudolina, na posebnoj obuci za lečenje alkoholičara.

Godine 1964. bilo mu je ponuđeno mesto  za lekara neuropshijatra na VMA, ali je prihvatio poziv za načelnika Odeljenja «B» Psihijatrijske bolice – Beograd. Najpre je to odeljenje bilo locirano na Guberccu, aonda ga je oformio u Padinskoj Skeli, 1965 godine. Tokom svog rada kao lekar redovno je radio u okviru Crvenog krsta, bio član Mekedonskog lekarskog društva, član Hrvatrskog lječničkog društva i član Srpskog leraskog društva (SLD). U periodu 1965- 1967 bio je blagajnik Neuropsihijatrijske sekcije SLD. Stalno je radio na humanitarnim poduhvatima koje bi se sprovodil u okviru bolničkih ili vanbolničkih institucija.  .

Aktivno se bavi pisanjem od 1944.godine – kada je počeo da piše Auto-spise, forme dnevnika tokom okupacije u Leskovcu i nakon oslobođenja.

Kao Ekspeditor za propagandu Komande područja u Leskovcu, 1945.godine pisao je za Zidne novine niz članaka i pesama, koje su isticale vrline boraca NOV i POJ.

Bio je aktivni član Literarne sekcije leskovačke gimnazije «Vulović», gde je čitao svoje pripovetke i eseje, kao i neke od svojih pesama.

Član je Književnog kluba «Branko Čopić», Književnog kluba «Slobodan Marković- Markoni» , kao i Saveza književnika Jugoslavije, u Beogradu.

U braku je od 1960.godine. Žena mu je sada u penziji, drsci Olga Dimitrova-Jovanovič, specijalista za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, bila je profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ima dva sina, Alaksandra i Nenada. Aleksandar je lekar, bio na obuci na klinici Mejo u SAD, a sada je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Dandiju. Sin Nenad je biolog i magistar medicinskih nauka, u radnom odnosu Kliničkog centra u Beogradu.

Document info
Document views263
Page views263
Page last viewedTue Jan 17 15:42:23 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments