X hits on this document

179 views

0 shares

1 downloads

0 comments

1 / 34

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ordin nr. 520/2007

din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi a Baremului medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport

Publicat in MOF nr. 275 - 25/04/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 25/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007

    Nr. 204/520

    Ministerul Sănătăţii Publice

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării

    Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

    ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi, precum şi Baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, cuprinse în anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ şcolar şi universitar publice sau particulare.

   Art. 3. - Începând cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educaţie fizică la elevi şi studenţi şi Baremul cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă aceste scutiri se abrogă.

   Art. 4. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi rectoratele institutelor de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,                  Ministrul educatiei si cercetarii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu                              Mihail Hardau

   ANEXA Nr. I

METODOLOGIE privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi

Document info
Document views179
Page views182
Page last viewedTue Jan 24 05:55:50 UTC 2017
Pages34
Paragraphs1186
Words8542

Comments