X hits on this document

200 views

0 shares

1 downloads

0 comments

30 / 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Status post alte interventii chirurgicale sau

convalescenta dupa alte afectiuni acute diverse

nechirurgicale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipul scutirii, totala sau partiala, precum si durata acesteia vor fi stabilite dupa aprecierea medicului specialist curant.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Sănătăţii Publice

Fisa act

Face parte din

Ordin nr. 204/2007</

Ordin nr. 520/2007</

Aprobat de

Ordin nr. 204/2007</

Ordin nr. 520/2007</

Metodologie

din 02/02/2007

privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi

Publicat in MOF nr. 275 - 25/04/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 25/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007

Tematici

   1. Scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport se eliberează de către medicul unităţii de învăţământ (în cazul elevilor) sau al instituţiei de învăţământ (în cazul studenţilor), iar în lipsa acestuia, de către medicul de familie al elevului sau studentului, pe baza următoarelor documente medicale:

   a) pentru elevii şi studenţii cărora li se recomandă scutiri medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru prima dată: biletele de ieşire din spital sau certificatele medicale întocmite de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde elevii sau studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă;

   b) pentru elevii şi studenţii care au fost scutiţi şi în anul şcolar respectiv universitar anterior: documentele medicale existente deja la cabinetele medicale şcolare sau studenţeşti ori, în lipsa cabinetelor medicale şcolare sau studenţeşti, documentele medicale existente la medicul de familie al elevului sau studentului în cauză.

   2. Scutirile medicale eliberate în condiţiile prevăzute la pct. 1 se consemnează pe adeverinţa medicală, al cărei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

   3. În funcţie de forma clinică şi de deficienţele funcţionale consecutive bolilor prezentate de elev sau student, tipurile de scutiri medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pot fi anuale (totale sau parţiale), semestriale (totale sau parţiale) ori temporare (totale sau parţiale).

   4. Scutirile anuale sau semestriale de la orele de educaţie fizică şi sport se recomandă pe durata unui an sau semestru şcolar ori universitar, pentru următoarele categorii de elevi sau studenţi:

   a) inapţi total pentru orele de educaţie fizică şi sport, fără notă la această disciplină, care, la recomandarea medicului, pot efectua în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport unele elemente uşoare de dezvoltare fizică, ce vor fi consemnate pe versoul adeverinţei medicale;

   b) inapţi total pentru lecţiile de educaţie fizică şi sport, fără notă la această disciplină, dar cu recomandare de exerciţii de recuperare medicală în cabinete medicale sau în unităţi sanitare de specialitate, care vor prezenta profesorilor de educaţie fizică şi sport, la sfârşitul fiecărei luni, o dovadă privind efectuarea programului de recuperare medicală în luna respectivă, eliberată de cabinetele medicale sau de unităţile sanitare de specialitate.

Document info
Document views200
Page views203
Page last viewedTue Jan 24 14:53:34 UTC 2017
Pages34
Paragraphs1186
Words8542

Comments