X hits on this document

177 views

0 shares

1 downloads

0 comments

31 / 34

    Pentru elevii sau studenţii care învaţă în localităţi fără posibilităţi de recuperare medicală, medicii specialişti care îi dispensarizează vor recomanda programe diferenţiate de exerciţii care se vor efectua în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport, sub supravegherea profesorilor de educaţie fizică şi sport;

   c) inapţi parţial numai pentru unele dintre activităţile incluse în lecţiile de educaţie fizică şi sport, cu notă la această disciplină de învăţământ.

    Tipurile de exerciţii fizice contraindicate medical vor fi stabilite de către medicul specialist care dispensarizează elevii sau studenţii şi vor fi consemnate pe versoul adeverinţei medicale, la rubrica "Concluziile examenului medical de bilanţ", de către medicul unităţii de învăţământ la care elevii sau studenţii sunt înscrişi în programul de învăţământ sau, în lipsa acestuia, de către medicul de familie al acestora.

    Stabilirea tipurilor de exerciţii fizice contraindicate medical elevilor şi studenţilor cu scutire parţială de la orele de educaţie fizică şi sport se face în condiţiile anexei la prezenta metodologie.

   5. Scutirile temporare de la orele de educaţie fizică şi sport se recomandă pe durate variabile, sub un semestru şcolar sau universitar, pentru următoarele categorii de elevi sau studenţi:

   a) inapţi total pentru orele de educaţie fizică şi sport, fără notă la această disciplină în perioada pentru care s-a eliberat scutirea;

   b) inapţi parţial numai pentru unele dintre activităţile incluse în lecţiile de educaţie fizică şi sport, cu notă la această disciplină de învăţământ.

    Tipurile de exerciţii contraindicate medical se stabilesc în conformitate cu reglementările prevăzute în cazul scutirilor parţiale anuale sau semestriale.

   6. În adeverinţa medicală eliberată pentru scutirea medicală a elevilor sau studenţilor de la orele de educaţie fizică şi sport se consemnează următoarele date după cum urmează:

   a) tipul de scutire medicală recomandat: anuală (totală sau parţială), semestrială (totală sau parţială) ori temporară (totală sau parţială) se consemnează la rubrica "Se recomandă..."; în caz de scutire temporară, se menţionează şi durata acesteia;

   b) la rubrica "având ocupaţia de..." se consemnează "elev" sau "student", după caz, precum şi unitatea sau instituţia de învăţământ unde elevul sau studentul este înscris;

   c) la rubrica "Se eliberează prezenta spre a-i servi la..." se consemnează sintagma "scutirea de la orele de educaţie fizică şi sport".

   7. Elevii sau studenţii inapţi total de la orele de educaţie fizică şi sport au obligaţia de a fi prezenţi la aceste ore, fiind folosiţi de profesorii de educaţie fizică şi sport la o serie de activităţi, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

   8. Scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării lor, cu excepţia documentelor medicale de motivare pentru perioadele când un elev sau student este absent de la toate obiectele de învăţământ din cauză de boală, situaţie în care perioada de scutire poate fi luată în considerare retroactiv.

   9. În conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării, adeverinţele medicale pentru scutire de la orele de educaţie fizică şi sport se păstrează, pe tot parcursul anului de învăţământ, de către profesorii de educaţie fizică şi sport.

   10. Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

   ANEXĂ   la metodologie

CONŢINUTUL învăţării şi natura solicitărilor la efort fizic în lecţiile de educaţie fizică şi sport

   1. CLASELE I-IV

   A. Efort fizic mic

   1. Elemente de organizare: formaţii de adunare, de deplasare şi de lucru, alinieri, poziţii în formaţie, întoarceri, porniri şi opriri din mers. Durata: 1-2 minute

   2. Deprinderi motrice de bază: variante de mers. Durata: 1-2 minute

   3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oină de pe loc. Durata: 12-15 minute

   4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - menţinere de poziţii, deplasări pe suprafeţe înguste şi înălţate. Durata: 8-10 minute

   B. Efort fizic mediu

   1. Elemente ale dezvoltării fizice: poziţii de bază, mişcări naturale specifice fiecărui segment corporal, complexe de dezvoltare fizică, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

   2. Deprinderi motrice de bază:

Document info
Document views177
Page views180
Page last viewedMon Jan 23 21:37:40 UTC 2017
Pages34
Paragraphs1186
Words8542

Comments