X hits on this document

176 views

0 shares

1 downloads

0 comments

33 / 34

   a) variante de alergare: obişnuită, cu genunchii sus, cu călcâiele la şezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbări de direcţie. Durata: 1-2 minute;

   b) variante de sărituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc şi cu deplasare, sărituri la coardă şi sărituri peste obstacole joase. Durata: 10 minute;

   c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una şi/sau cu două mâini) la distanţă sau la partener; obiecte aruncate (de pe loc) la ţintă şi/sau la distanţă. Durata: 10 minute;

   d) variante de prindere: cu două mâini la piept, de pe loc şi din deplasare, autoaruncări, prinderi. Durata: 12-15 minute.

   3. Deprinderi utilitar-aplicative:

   a) căţărare: pe scară fixă, pe bancă înclinată. Durata: 8-10 minute;

   b) târâre: pe palme şi genunchi, pe antebraţe, târâre joasă. Durata: 8-10 minute;

   c) tracţiune: a propriului corp prin tracţiune şi împingere cu ajutorul braţelor şi picioarelor, împingeri şi tracţiuni pe perechi sau în grup. Durata: 8-10 minute;

   d) escaladare: cu păşire sau încălecare peste obstacole, cu apucare şi rulare pe şezut, cu apucare şi păşire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;

   e) transport: de obiecte uşoare apucate cu una sau ambele mâini, individual, pe perechi şi în grup. Durata: 8-10 minute.

   4. Deprinderi sportive:

   a) atletism;

   - sărituri: elemente de tehnică, sărituri cu trecere peste obstacole, în lungime cu elan, săritură în înălţime. Durata: 8-15 minute;

   - aruncări: elemente de tehnică, aruncarea mingii de oină la distanţă. Durata: 8-15 minute;

   b) gimnastică acrobatică cu elemente statice: cumpene, semisfoară, sfoară, pod de jos, stând pe omoplaţi şi elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;

   c) gimnastică ritmică la fete: elemente de echilibru, întoarcere cu paşi succesivi şi arcuiţi, dans clasic, modern şi sportiv, piruiete pe un picior, săritură pas. Durata: 25-30 minute;

   d) sărituri la aparate: peste capră, pe ladă aşezată transversal, cu rostogolire înainte pe ladă. Durata: 15 minute;

   e) jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal, volei, badminton, tenis de masă, rugby, oină. Durata: 25-30 minute;

   f) discipline sportive individuale alternative: înot, schi, patinaj, sanie. Durata: 25-30 minute.

   5. Calităţi motrice de bază: rezistenţă cardiorespiratorie, la eforturi aerobe şi mixte, musculare locale. Durata: 5-7 minute.

   C. Efort fizic mediu-mare

   1. Deprinderi sportive:

   • atletism:

   - alergare de viteză: 50 m. Durata: 8-15 minute;

   - alergare de rezistenţă: 600 m la fete şi 800 m la băieţi. Durata: 4-6 minute;

   - elemente din şcoala alergării: joc de gleznă, alergare cu genunchii sus, pendularea gambelor înapoi. Durata: 8-15 minute.

   2. Calităţi motrice de bază: forţă dinamică segmentară, generală, combinată cu alte calităţi. Durata: 10 minute

   D. Efort fizic mare

   - Calităţi motrice de bază: viteză şi îndemânare - întreceri sub formă de ştafete, pe distanţe de 20-30 m. Durata: 5-7 minute

   III. ÎNVĂfiĂMÂNT LICEAL ŞI ŞCOLI DE ARTE ŞI MESERII

   A. Efort fizic mic-mediu

   1. Optimizarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii: programe de influenţare analitică a organismului, complexe de dezvoltare fizică, cu exerciţii libere cu obiecte portative pe fond muzical. Durata: 8-10 minute

   2. Jocuri sportive: volei. Durata: 30 minute

   B. Efort fizic mediu

   1. Organizarea şi practicarea competiţională şi/sau necompetiţională a disciplinelor sportive:

   a) probe de sărituri: lungime, înălţime, triplusalt. Durata: 15 minute;

   b) probe de aruncări: greutate. Durata: 15 minute.

   2. Gimnastică acrobatică: statică, dinamică, exerciţii liber alese la sol. Durata: 15 minute

   C. Efort fizic mediu-maxim

   1. Organizarea şi practicarea competiţională sau necompetiţională a disciplinelor sportive: atletism - probe de alergare: viteză, rezistenţă, peste obstacole, de ştafetă. Durata: 15 minute

   2. Jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal. Durata: 30 minute

   3. Discipline sportive alternative:

   a) de sezon: schi alpin, schi fond, sanie, patinaj, înot. Durata: 45 minute;

   b) jocuri sportive: oină, badminton, rugby. Durata: 45 minute.

   D. Efort fizic mare

   - Optimizarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii:

   a) programe adaptate de culturism, fitness, sport aerobic, streatching. Durata: 8-10 minute;

Document info
Document views176
Page views179
Page last viewedMon Jan 23 21:04:09 UTC 2017
Pages34
Paragraphs1186
Words8542

Comments