X hits on this document

Word document

Global Chinese Bible Institute - page 62 / 65

282 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 65

. 不與其他教會來往。

. 取消個別家庭生活。

重生派

重生得救,守律法。

1976

徐大叔

. 哭為重生記號。

. 不接納其他教會。

. 守十誡。

異端

完成考卷後,把這部份交上

異端邪說研究考卷

學生姓名:_________________________    地區:____________________    

請回答以下所有題目。可以打開聖經及講義參考。

1. 正統教會所承認的信經有哪三個?__________________, __________________,   ______________________(3)

2. 馬吉安派這異端有哪些主要的錯繆?

___________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________(3)

3. 簡略的提出孟他努派有哪些錯嫪?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4)

4. 亞流主義最主要的錯繆在哪裡?

______________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________(4)

5. 寫出其中兩位安息日會的創辦人? ______________________________(2)

6. 寫出安息日會三個錯繆的教義:

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________       

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Document info
Document views282
Page views282
Page last viewedWed Jan 18 20:36:31 UTC 2017
Pages65
Paragraphs1682
Words2636

Comments