X hits on this document

15 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 3

Birgitta Forsberg

Teknologie licentiat och dipl.Coach

Storgatan 9 972 38 Luleå

070 561 61 50

birgitta@byggcoach.se

Mitt yrkesliv …

ByggCoach AB 2006- Grundare och ägare av varumärket ByggCoach tillsammans med Maria Ekman.

Verksamhet bedrivs inom två helt olika affärsområden Bygg och Coaching. Byggsidan präglas av struktur, samverkan och tydlig målstyrning medan Coaching handlar om att hjälpa individen att hitta rätt väg i yrkes- och privatlivet. Se www.byggcoach.se.

Aurorum Science Park AB, Projektledare 2003 - 2007 Projekten NEO, Northern Enterprise Operations,(2003-2004) och NEO2 var transnationella projekt med budget runt 5 miljoner SEK/ projekt. Syftet med projekten var att öka gränsöverskridande samverkan mellan företag och organisationer inom Nordkalotten och då främst mellan Nord Norge, Norrbotten i Sverige och Nord Finland. Projektledare för hela projektet med huvudansvaret för verksamheten samt redovisningsansvar gentemot finansiärer och myndigheter. Planerat och genomfört möten, seminarier, konferenser med ett gränsöverskridande perspektiv. Ansvarat för projektets totala ekonomi och redovisning med ekonomisammanställningar, uppföljningar, rekvisitioner, uppföljningsrapporter samt slutrapporter. Initierat, planerat, utformat, upprättat finansieringsansökningar samt sökt finansiering till Interreg. projekt.

Järnsaxa Teknisk Konsult 2003-2007 Grundare av företaget Järnsaxa Teknisk Konsult, enskild firma, med inriktning på projektledning, byggledning, utredning och föreläsningar.

Luleå tekniska universitet, Doktorand/ Studierektor och distanssamordnare, 1998-2003 Institutionen för Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet bedrev forskning inom ämnena Stålbyggnad, Konstruktion, Bergmekanik, Bergteknik, Geoteknik, Byggmekanik samt Produktionsledning. Forskarstudier med Licentiatuppsats: Utveckling i mikroföretag. En studie av företagare och företag inom byggbranschen i Norrbotten. Utbildningar vid institutionen, civilingenjörsutbildningar i Samhällsbyggnadsteknik och Väg- och vattenbyggnadsteknik samt högskoleingenjörsutbildningen Projektingenjör. Studierektor för Projektingenjörsprogrammet med det operativa ansvaret för utbildningen samt ansvarat för utbildningsplanen och dess omstrukturering från 4 till 5 poängskurser. Programmet gick även på distans mot Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Strömsund. Det sändes i realtid med videokonferensteknik och campusstudenter vid LTU och distansorterna fick ta del av lektionerna samtidigt. Huvudsamordnade för de olika grupperna med studior vid LTU och distansorterna. Ansvarade även för hela programmets ekonomi gentemot LTU samt distansorterna. Kalkylerade, förhandlade och skrev avtal för nya distansutbildningar vid LTU.

AmuGruppen AB i Luleå, Lärare, 1997-1998 Lärare i projektet ”Växa i Luleå” i ämnena data, matematik, kemi och fysik på gymnasienivå.

CV för Birgitta Forsberg

Sida 1 av 3

Document info
Document views15
Page views15
Page last viewedFri Jan 20 04:39:11 UTC 2017
Pages3
Paragraphs48
Words1074

Comments