X hits on this document

16 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 3

NAB Arkitekter & Ingenjörer i Luleå, Byggnadskonstruktör, 1995-1997 Dimensionerade och ritade huskonstruktioner i materialen betong, trä och stål.

Tekniska Högskolan i Luleå, examensarbete/forskning, 1992-1993 Institutionen för Väg- och vattenbyggnad. Examensarbete ”Utmattningshållfasthet hos äldre konstruktionsstål med korrosionsskador. En studie med utmattningsprovningar av delar ur en korroderad stålbro.

NCC Bygg AB (Fd. ABV) i Luleå. Praktik 6 månader, Utsättare / bitr. arb.ledare, 1990 Omläggning av Vatten och avlopp i bostadsområde på Malmudden i Luleå.

Två-månaders feriearbete under somrarna 1988 och 1989. Utsättare för anläggningsarbete vid utbyggnad av sågverket på Seskarö 1988. Utsättare för anläggningsarbete vid nybyggnad av Kyrkogård på Örnäset i Luleå 1989.

Eurowand Interiör Bygg AB i Göteborg ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå AB i Luleå och Göteborg, Kalkylerare / Inköpare, 1986-1987 Eurowand Interiör Bygg AB hade huvudkontoret i Örebro och filialkontor i Göteborg, Stockolm och Malmö. Eurowand sålde undertak och innerväggar inklusive montage. Kalkylerare och inköpare på Göteborgskontoret.

ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå AB i Luleå och Göteborg, Ritare / detaljlösare 1981-1986 Arne Johnson Ingenjörsbyrå hade kontor i Luleå, Umeå, Norrköping, Göteborg och huvudkontor i Stockholm med totalt ~100 anställda. Arbetade som detaljlösare och ritare för husbyggnader i olika material. Främst betongkonstruktioner med armeringsritningar på Luleåkontoret under perioden 1981-1982 samt på Göteborgskontoret 1982-1986.

Min utbildning …

Coach Centrum AB, 2007-2008 Diplomerad Coach, ACC utbildning

Luleå tekniska universitet, teknologie licentiat. 1998-2002 Forskarutbildning vid inst. Väg- och vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet

Tekniska Högskolan i Luleå, civilingenjör, 1987-1992 Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje. Avslutningsinriktning mot konstruktion med både Betong och Stål som avslutningskurser.

Fyraårig teknisk linje, byggteknisk gren. Midskogsskolan Luleå, 1977-1981 Avslutningsinriktning husbyggnad. Resultat 25-öres-ingenjör.

Några av

mina övriga utbildningar/kurser …

2009 2009 2006 2006 1998 1997 1997 1993 1985 vt 1986-1987 1986 1986 1984

Brandskyddsansvar, 1 dag. Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/ Bas-U, 1 dag. Bygglagstiftningen, Kvalitetsansvarig enl PBL behörighet K Kvalitetskompetens PBL, Kvalitetsansvarig enl PBL behörighet N och K ECDL, European Computer Driving Licence AutoCAD (13), 4v, Frontec Luleå Juridisk översiktskurs, 10p. Luleå tekniska universitet Statistiska metoder och försöksplanering, doktorandkurs 5p. Förberedande terminskurs för U-landsarbete. Sandö U-centrum U-landskunskap, 12p. Universitetet i Göteborg Säljteknik, 3 dagar. Mercuri Stockholm. Entreprenadjuridik, 1 dag. Svenska Byggnadsentreprenörföreningen Strängnäs Skepparexamen. Chalmers Tekniska Högskola

CV för Birgitta Forsberg

Sida 2 av 3

Document info
Document views16
Page views16
Page last viewedSat Jan 21 17:58:18 UTC 2017
Pages3
Paragraphs48
Words1074

Comments