X hits on this document

14 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 3

Förtroendeuppdrag och stipendier …

2003- 2009 Föreståndare för medlemsföreningen ByggForum Nord med kansliet vid Luleå tekniska universitet. www.byggforumnord.com Ansvarar för medlemskontakter, rekrytering, sammankallande för styrelsemöten samt årsmöten. Planerar, genomför och dokumenterar seminarier, medlemsdagar och rundabordssamtal. Webbansvarig för hemsidan. Sammankallande i valberedningen för Ung Företagsamhet i Norrbotten. Ordförande i styrelsen för Ung Företagsamhet i Norrbotten. www.ungforetagsamhet.se Ordförande i styrelsen för Stormvägens radhussamfällighetsförening i Luleå med 150 fastigheter Ordförande i styrelsen för Burströmska Gärdans bostadsrättsförening i Luleå med arbetsgivaransvar för tre anställda. Fungerade som byggledare åt föreningen vid ett fönsterbyte i bostadsområdet, entreprenad på 10 miljoner SEK. Ett personligt stipendium på 120 000 kr för forskning från L E Lundbergsstiftelsen Stipendium på 3000 kr för studier från Fredrika Bremer Förbundet i Norrbottens län 2005-2008 2001-2005 2000-2002 1994-1997 2001 1992

Föreläsningar som jag medverkat i …

2004

Inom ramen för projektet NEO var jag föreläsare på konferensen ”Building know-how in the regions” på Kreta den 14-15 oktober 2004 anordnad av EU kommissionen i Bryssel. Titeln på föredraget var “High tech business in the periphery. The Swedish experience”.

2002, 2003

Som distanssamordnare vid institutionen för Väg- och vattenbyggnad (numera Samhällsbyggnad) på Luleå tekniska universitet hade jag förmånen att få hålla föredrag om erfarenheter från distansundervisning. Under 2002-2003 skedde detta inför KHIS i Luleå, Flexmöten 2002 konferens i Härnösand, Akademie Norr i Luleå, Offentliga rummet i Luleå, Nätuniversitetets lärarmöte i Luleå, LKF i Luleå samt för Inlandsdelegationen och Norrbottens inlandskommuner i Arvidsjaur.

2000, 2001

Vid småföretagsdagarna i Örebro har jag föreläst om ”Småföretagarnas situation” både år 2000 och 2001. På konferensen RENT XIV i Prag i Tjeckien den 23-24 november 2000 presenterade jag ett konferensbidrag med titeln ”Barriers to Growth in Very Small Firms”

2001, 2002

Jag har varit med och samordnat en seminarieserie för Småföretagsakademien vid Luleå tekniska universitet med tre seminarier under år 2001 och två seminarier under år 2002.

Publikationer…

Forsberg, B. (2002). Utveckling i mikroföretag : en studie av företagare och företag inom byggbranschen i Norrbotten. Luleå: Luleå tekniska universitet. Licentiatuppsats 2002:43

Forsberg, B.(1993).Utmattningshållfasthet hos äldre konstruktionsstål med korrosionsskador. Luleå: Luleå tekniska universitet. Examensarbete 1993:064E.

Forsberg, B.(1993).Funktionsentreprenader. Mätmetoder. Luleå: Luleå tekniska högskola. Skrift 1993:06.

CV för Birgitta Forsberg

Sida 3 av 3

Document info
Document views14
Page views14
Page last viewedSat Dec 10 18:48:22 UTC 2016
Pages3
Paragraphs48
Words1074

Comments