X hits on this document

78 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 16

Hjälpmedel som ska finnas i samtliga ambulanser:

Handdukar. Handskar. Rondskål (2st). Cellstoff. Peanger (3st) + Sax. Engångssug. Plastpåse (för att undvika avkylning av dåligt barn). Tubgasmössa. Algoritm för neonatal HLR, m.m.?

Neonatal HLR, ABCD  OBS! Arbetsmaterial

Rekommendationer för prehospital personal:

-

För att förhindra nedkylning använd plastpåsen runt lämpliga delar av barnet.

-

Sugning i näsa och munhåla endast vid tjockt mekoniumfärgat fostervatten.

-

Kontrollera hjärtfrekvensen med stetoskop.

-

Ingen indikation för defibrillator då bradycardi - asystoli är hypoxiutlöst.

-

Ventilera initialt med luft. Om ej förbättring inom 30 sek. öka successivt syrgashalten.

-

Intubering endast aktuellt för personer med neonatal vana.

-

Farmakatillförsel endast efter intubation.

-

Tag tel. kontakt med förl. avd. för destinationsbesked och vidarebefordran av information till Neonataljouren.

-

Inga aktiva återupplivningssåtgärder före vecka 22+0..

Document info
Document views78
Page views78
Page last viewedThu Jan 19 23:40:08 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments