X hits on this document

84 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 16

vecka 22+0.

NEONATAL HLR

NEONATAL HLR

F

ö

r prehospital personal g

ä

ller:

F

ö

r att f

ö

rhindra nedkylning anv

ä

nd

plastp

å

sen runt l

ä

mpliga delar av barnet.

Sugning i n

ä

sa och munh

å

la endast vid

tjockt mekoniumf

ä

rgat fostervatten.

Kontrollera hj

ä

rtfrekvensen med

stetoskop.

Ingen indikation f

ö

r defibrillator d

å

bradycardi

-

asystoli

ä

r hypoxiutl

ö

st.

Ventilera initialt med luft. Om ej

f

ö

rb

ä

ttring inom 30 sek.

ö

ka successivt

syrgashalten.

Intubering endast aktuellt f

ö

r personer

med neonatal vana.

Farmakatillf

ö

rsel endast efter intubation.

Tag tel. kontakt med f

ö

rl. avd. f

ö

r

destinationsbesked och vidarebefordran

av information till Neonataljouren.

Inga aktiva

å

terupplivnings

å

tg

ä

rder f

ö

re

Algoritm f

ö

r Neonatal HLR, ABCD

OBS! Arbetsmaterial till v

å

rdprogram

NYTT LIV P

Å

V

Ä

G

Referens: Arbetsgruppen för Perinatologi: Asfyxi och neonatal HLR, ARG-rapport nr 57, SFOG, Stockholm 2008

Document info
Document views84
Page views84
Page last viewedMon Jan 23 19:10:50 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments