X hits on this document

82 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 16

Buksmärta under graviditet

Svår buksmärta i tidig graviditet   eller plöstlig svår lågtsittande buksmärta hos kvinna i fertil ålder.

Extrauterin graviditet sannolik diagnos

Uttalad ömhet i nedre delen av buken och cirkulatorisk påverkan talar för större intraabdominell blödning.

Venflon och vätskeinfusion vid cirkulatorisk påverkan.

Transport till närmaste akutmottagning? Akutsjukhus?

Svår buksmärta i sen graviditet

Plötslig intensiv smärta från nedre delen av buken kan vara orsakad av placentaavlossning. Är ofta förenad med uteruskontraktioner och blödning. Blödningen kan dock vara dold. Uterus är ofta spänd (förhöjd tonus).

Transport till närmaste förlossningsavdelning. Skyndsam transport är mycket viktig.

Navelsträngsframfall

Undvik att komprimera navelsträngen.

Om patienten har värkar: Ge 0,5 ml (en halv ampull) Bricanyl 0,5 mg/ml subcutant  (efter läkarordination från förlossningen).

Ge syrgas på mask.

Transportera patienten liggande på vänster sida med huvudändan sänkt till närmaste förlossningsavdelning..

Trauma - gravid kvinna

Placera patienten i vänster sidoläge om tillståndet tillåter för att undvika kompression av vena cava.  (Ev. kudde under spine-board?)

Prematurt värkarbete är den vanligaste komplikationen till följd av trauma hos den gravida patienten. Kan vara svårt att upptäcka hos medvetandesänkt eller intuberad patient.

Direkt våld mot buken kan leda till placentaavlossning.Fosterdöd till följd av trauma orsakas till 70 % av placentaavlossning. Vid total avlossning avlider fostret inom 10 minuter. Vid partiell avlossning kan fostret klara sig bra. Kan uppträda så sent som 48 timmar efter traumat. Symtom kan vara vaginal blödning, ömhet över uterus, prematurt värkarbete, buksmärtor, hypovolemi. Risk för DIC. Ska alltid undersökas av gynekologisk specialist.

Uterusruptur är ovanligt, oftast krävs mycket kraftigt våld mot buken. Om patienten tidigare genomgått kejsarsnitt ökar risken, eftersom det då kan finnas en svaghet i uterus. Symtom: buksmärta, hypotension och chock. Vid palpation av buken kan eventuellt fosterdelar kännas utanför uterus.

Document info
Document views82
Page views82
Page last viewedMon Jan 23 07:04:33 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments