X hits on this document

83 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 16

Primärvård

Samtliga gravida kvinnor med akuta symtom, t ex

Större synlig blödning eller misstänkt inre (ablatio? placenta praevia?),

Trauma

Stark/ kontinuerlig smärta

Navelsträngsframfall

Påverkat allmäntillstånd

Kramper

Buksmärtor med tecken på inre blödning i tidig graviditet (X?)

Akuta påkomna andningsproblem med hyperventilation (lungemboli?)

remitteras vidare utan dröjsmål, vid behov med ambulans

till närmaste (gyn)akutmottagning t o m graviditetsvecka 21+6

till närmaste förlossningsavdelning fr o m graviditetsvecka 22+0

Vid nära förestående eller pågående förlossning där kvinnan inte hinner transporteras tas telefonkontakt med närmaste förlossningsavdelning.

AKUTMOTTAGNING

Vid telefonrådgivning hänvisas kvinnan

t o m graviditetsvecka 21+6 i 1a hand till MVC, i 2a hand till gynmottagning

fr o m graviditetsvecka 22+0 till förlossningen.

Samtliga gravida kvinnor med akuta symtom, t ex

Större synlig eller misstänkt inre blödning (ablatio? placenta praevia?

Trauma

Stark/kontinuerlig smärta

Navelsträngsframfall

Påverkat allmäntillstånd

Kramper

Buksmärtor med tecken på inre blödning i tidig graviditet (X?)

Akuta påkomna andningsproblem med hyperventilation (lungemboli?)

Tillkalla gyn-jour t o m graviditetsvecka 21+6

Transportera till förlossningsavdelningen fr o m graviditetsvecka 22+0

Document info
Document views83
Page views83
Page last viewedMon Jan 23 15:19:00 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments