X hits on this document

71 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 16

Förlossningsavdelning

Till förlossningen ringer gravida kvinnor fr o m grav v 22+0. Telefonrådgivning till patienter ges av barnmorskor eller läkare. Under detta samtal tas aktuell anamnes och status på den gravida kvinnan och fallet bedöms. Utifrån upptagen anamnes och status görs en bedömning om hur patienten vidare ska handläggas, exspektans alternativt åtgärd.

Utifrån den insamlade informationen ges råd till patienten. Detta samtal journalförs sedan i patientens journal så att det blir tillgängligt för behörig personal. Datum, tid, aktuellt status, varför patienten ringer samt vad man har givit för råd bör klart framgå av dokumentationen.

I händelse av platsbrist tar ledningsansvarig barnmorska kontakt med de andra förlossningsklinikerna och meddelar detta. I fall där barnet riskerar att födas för tidigt och neonatalvård är att vänta skall även neonatalavdelningen underrättas  för att förvissa sig om att de har plats för att ta emot barnet.

Kulturella aspekter och transport till förlossningsavdelningen

Asylsökande får information via Migrationsverket om vad som gäller vid transport till sjukhus/förlossning. Vid sjukresor betalar de en reducerad avgift  för sin resa mot uppvisande av sitt LMA-kort.

På mödra- hälsovården sker samtal med kvinnan och mannen med hjälp av kulturtolk, vanligtvis via telefontolkning. Kvinnan erbjuds samma vårdprogram som en svensk gravid kvinna med kontroller och information under graviditeten. Här får de information om vikten av att kontakta förlossningen före ankomst och att det vanligaste färdmedlet är egen eller anhörigs bil eller taxi. Vidare informeras de om när det finns indikationer för ambulanstransport:

Större synlig blödning eller misstänkt inre blödning (ablatio? placenta praevia?),

Trauma

Stark/ kontinuerlig smärta

Navelsträngsframfall

Påverkat allmäntillstånd

Kramper

Buksmärtor med tecken på inre blödning i tidig graviditet (X misstanke, då till akutmottagningen)

Akut påkomna andningsproblem med hyperventilation (lungemboli?)

Migrationsverket har en folder ”Att vara asylsökande i Sverige”, och ett faktablad ”Hälso- och sjukvård” som delas ut till de asylsökande. Dessa bägge finns på 14 olika språk.

Telefonrådgivning för förlossningsavd., Region Skåne

Document info
Document views71
Page views71
Page last viewedTue Jan 17 08:52:53 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments