X hits on this document

74 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 16

Datum………………………..Tid………………….

Namn…………………........................  Personnr……………………………….

Ort……………………………………   Ansvarig Bm………………………….

Paritet……………………BPU………………………

Tidigare förlossningar…………….

Kontaktorsak………………………………………………………………………

Uppgiftslämnare     ¤ Pat      ¤ Annan…………………………………………..

Kommunikation¤ God svenska¤ Dålig svenska¤ Ej svensktalande ……………………………………

Normal graviditet¤ Ja¤ Nej …………………………………………………

Smärta¤ Nej

¤ Ja, värkarStart kl …………  Intervall…………..  Duration………………….

¤ Ja, annanBeskriv……………………………………………………………...

Vattenavgång¤ JaKl………..¤ Färg¤ Nej                      ¤ Misstänkt

Ffd¤ Huvud¤ Säte¤ Annat……………………¤ Fixerat¤ Ruckbart¤ Rörligt

Blödning¤ Nej

¤ Ja, kl………¤ Slemtillblandat

¤ Gammalt

¤ FärsktMängd…………………...

Fosterrörelser¤ Normala¤ Mindre¤ Inga¤ Osäkert

Övrigt……………………………………………………………………………………………

Råd/Åtgärd¤ Komma genast

¤ Komma

¤ Avvakta

¤ Hänvisas till:¤ MVC               ¤ Primärvården

¤ BB-mottagningen

¤ KK-akut

Document info
Document views74
Page views74
Page last viewedThu Jan 19 02:19:57 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments