X hits on this document

79 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 16

Inledning

KAMBER-Skåne ansvarar för den prehospitala verksamheten i Region Skåne. Namnet är bildat av de då ingående enheterna KAtastrof, AMBulans, BEredskap och Risk. Numera ingår även Smittskydd Skåne i förvaltningen.

I samarbete med kvinnoklinikerna på våra fem akutsjukhus i Skåne har föreliggande vårdprogram ”NYTT LIV PÅ VÄG” sammanställts för den sammanlagda vårdkedjan gällande obstetriska och gynekologiska patienter.

Region Skåne har drygt 100 000 ambulansuppdrag om året och syftet med vårdprogrammet är att få gemensamma riktlinjer för omhändertagande av gravida kvinnor med akuta problem och kvinnor med akut gynekologisk sjukdom.

Mål

Att alla patienter som kontaktar sjukvården ska få en korrekt bedömning gällande åtgärder och transportsätt/destination.

Att ambulansteam som hämtat patient med akuta problem eller tar kontakt med läkare på närmaste akutsjukhus får besked om transportdestination och eventuella ordinationer inom 5 minuter.

Att vårdprogrammet är känt och används av all akut prehospital personal efter utgivande och infogande i verksamhetens dokumentation på hemsidan: www.skane.se/Kamber

Att vårdprogrammet hålls aktuellt och revideras vid behov genom ett möte en gång årligen med representanter för akutsjukhusen i Skåne.

Att all ambulanspersonal får hospitera på förlossning med regelbundna intervall.

Att incidensen av förlossningar utanför sjukhus i Skåne, som 2007 var 0,5%, kan nedbringas ytterligare.

Document info
Document views79
Page views79
Page last viewedFri Jan 20 10:30:48 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments