X hits on this document

69 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 16

Ambulanssjukvård + PHAT

TELEFONKONTAKT MED FÖRLOSSNINGSAVDELNING:

Lämna lämpligen rapport med följande innehåll:

(Namn) är ___ år gammal och väntar sitt ____ barn. Förlossningen är beräknad till (datum).

Är för övrigt (frisk? eller relevanta sjukdomar) och tidigare förlossningar uppges varit (u.a.?, komplikationer? kejsarsnitt?)

Nu kontaktat 112 p.g.a. (värkar med ? min. intervall sedan kl.?) Vattenavgång? (Klart? Missfärgat?). Blödning  (Slemmig? Klar?) Konstanta smärtor? Påverkat AT?

Aktuellt önskemål: Destinationsbesked? (Ex. vid hotande prematurförlossning). Ev. ordination? (Ex. Inj. Bricanyl)  Önskvärd barnmorkseassistans?

hotande prematurförlossning

Anamnes (patienten själv brukar ge bättre anamnes än anhöriga):

-  I vilken graviditetsvecka är du nu (de flesta patienter har bra koll på detta)? Om patienten inte vet – fråga efter beräknat förlossningsdatum enligt ultraljud.

-  När började värkarna, är de smärtsamma, och har de tilltagit i intensitet senaste timman?

-  Har vattnet gått?   -  Har det kommit någon blödning?  

-  Har du fött barn tidigare?-  Var det en normal förlossning i fullgången tid?

Ambulanstransport kan vara aktuell:  

Vid tilltagande intensiva värkar (regelbundet återkommande sammandragningar med smärta i nedre delen av buken och/eller korsryggen).

eller

Vaginal blödning

eller

Värkar tillsammans med vattenavgång

eller

Krystvärkar.

Handläggning under ambulanstransport:

Patienten bör ligga ned i vänster sidoläge eller på rygg med en kudde under ena sidan.

Om inga andra komplikationstecken är undersökning, venflonsättning eller läkemedelsbehandling inte indicerat prehospitalt.

Om värkarna är tilltagande intensiva och patienten är smärtpåverkad under värk (men inte mellan värkarna) eller upplever krystkänsla kan efter läkarordination  från förlossningen ges injektion Bricanyl 0,5 mg/ml, 0,5 ml subcutant.             

Document info
Document views69
Page views69
Page last viewedSat Dec 10 19:22:24 UTC 2016
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments