X hits on this document

70 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 16

Observera:Värkar tillsammans med buksmärta som inte släpper mellan värkarna, konstant spänd uterus, liksom värkar tillsammans med vaginal blödning kan vara tecken till placentaavlossning. Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd för foster och moder. Vid dessa symptom är Bricanyl kontaindicerat.

Kontakta och förvarna alltid förlossningsavdelningen i aktuellt område.  Man kan därifrån ge råd huruvida patienten ska transporteras till närmaste förlossningsenhet, eller om hon bör transporteras till centrallasarett eller regionklinik.

De patienter som behöver läggas in för hotande förtidsbörd före vecka 27+6 vårdas som regel i Lund. Kristianstad vårdar patienter från Kristianstads + Ystadsregionen med hotande förtidsbörd i graviditetsvecka 28+0 – 34+6. Malmö och Helsingborg har normalt resurser att vårda patienter med hotande förtidsbörd i vecka 28 +0 – 34+6. Från vecka 35+0 finns normalt resurser att ta hand om det nyfödda barnet på samtliga fem akutsjukhus.

I mycket brådskande situationer kan också samtliga fem akutsjukhus ta hand om patienten, oavsett graviditetsvecka.  

Riklig blödning under graviditet och efter förlossning

o

Vid riklig blödning t.o.m. vecka 21+6 transport till närmaste gynekologiska akutmott.

Venflon och vätskeinfusion vid cirkulatorisk påverkan.

Bakomliggande orsak oftast inkomplett abort.

Rådgör vid behov och förvarna akutmottagning på närmaste kvinnoklinik.

o

Vid riklig blödning fr.o.m. vecka 22+0 transport till närmaste förlossningsavdelning.

Orsak till smärtfri blödning kan vara placenta praevia (oftast känt då man noterat lågtsittande placenta vid rutinultraljudsundersökning i vecka 18).

Orsak till blödning tillsammans med buksmärta och/eller uteruskontraktioner kan vara placentaavlossning, vilket är livshotande för fostret, och någon gång även för modern. Vid total avlossning avlider fostret inom 10 minuter. Vid partiell avlossning kan fostret klara sig bra. Risk för DIC vid placentaavlossning med dött barn. Värkhämmande behandling är kontraindicerad – anses kunna förvärra blödningen.

Vid misstanke om placentaavlossning är skyndsam transport mycket viktig.

En orsak till mindre blödning och sammandragningar kan vara förlossning.  

Venflon och vätskeinfusion kan vara nödvändigt vid riklig blödning - alltid om cirkulatorisk påverkan. Åtgärder som att sätta venflon och dropp får dock inte fördröja transporten om det finns misstanke om ablatio och patienten är cirkulatoriskt stabil.

Vaginalpalpation är kontraindicerat.

Transport med patienten liggande i sidoläge.

Förvarna närmaste kvinnoklinik.

o

Vid riklig blödning efter förlossning transport till närmaste gynekologiska akutmottagning. Stora blödningar kan ses upp till två månader efter förlossning.

Bakomliggande orsak ofta kvarvarande placentarester.  

Venflon och vätskeinfusion kan vara nödvändig vid riklig blödning - alltid om cirkulatorisk påverkan.

Palpera buken, och om uterus är palpabel via bukväggen, massera och komprimera uterus för att stimulera till kontraktion och för att få koagler i uterus att tömma sig.

Document info
Document views70
Page views70
Page last viewedTue Jan 17 03:21:35 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments