X hits on this document

81 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 16

Vid livshotande blödning kan bimanuell uteruskompression eller aortakompression tillgripas.(PHAT)

Eklampsi och svår preeklampsi

Krampanfall:

Generaliserat krampanfall med medvetandeförlust under senare delen av graviditet (efter 20 veckor) hos en patient som inte har epilepsi i anamnesen kan vara eklampsi. Patienten har då som regel ett förhöjt blodtryck (över 140 / 90).

Upprätthåll fria luftvägar.

Syrgas på mask.

Placera patienten i vänster sidoläge.

Ge Stesolid rektallösning 10 mg för att häva krampanfall eller för att förebygga upprepade anfall. Alternativt ges Stesolid Novum injektionslösning (5 mg / mL) 2 ml intravenöst.

Venflon. Ej vätskeinfusion.

Transport till närmaste förlossningsavdelning.

Intensiva smärtor i epigastriet under graviditet: Akut intensiv smärta i epigastriet kan vara orsakad av preeklampsi .                           Patienten har då som regel ett förhöjt blodtryck (över 140 / 90).

Placera patienten i sidoläge.

Transport till närmaste förlossningsavdelning.

Intensiv huvudvärk under graviditet: Akut intensiv huvudvärk kan vara orsakad av preeklampsi. Patienten har då alltid ett förhöjt blodtryck (över 140 / 90). Ibland förekommer samtidigt synrubbning, epigastriesmärtor,  neurologiska symptom, tremor, och kramper.

Transport till närmaste förlossningsavdelning.

Förlossning under transport eller i hemmet

Instruktioner fanns väl redan utarbetade. Se verksamhetens behandlingsriktlinjer.

Hämtning av patient på flygplats

Ambulansen tar kontakt med mottagande förlossningsavdelning för rapport.

Document info
Document views81
Page views81
Page last viewedSun Jan 22 10:56:57 UTC 2017
Pages16
Paragraphs456
Words2644

Comments