X hits on this document

Word document

REPUBLIKA HRVATSKA - page 10 / 14

62 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 14

Priroda / Biologija / Kemija

a)

izrada šahovskih figura od PVC ambalaže ili kartonskih kutija i slično

b)

izrada šahovskih figura od praznih baterija

Povijest

a)

povijest Indije kao kolijevke šaha (5. razred)

b)

Arapi – kultura i utjecaj širenja arapske države na širenje šahovske igre (6. razred)

c)

Sabor u Cetinu 1527. godine - Povijest hrvatskog grba i njegova sličnost sa šahovskom pločom (6. razred)

d)

Napoleon Bonaparte  - strategija i taktika u ratnim operacijama i u šahovskoj partiji / francuska revolucija i promjena terminologije: umjesto šah kralju – smrt tiraninu (7. razred)

e)

1948. sukob Jugoslavije i Informbiroa - IX. Šahovska olimpijada u Dubrovniku 1950. godine. Zbog sukoba tadašnje Jugoslavije sa Informbiroom, nisu sudjelovale ekipe SSSR-a i ostalih komunističkih zemalja. (8. razred)

f)

Podjela Njemačke nakon Drugog svjetskog rata   - IX. šahovska olimpijada u Dubrovniku 1950. godine / godine 1949. je na području tri zapadne zone proglašena Savezna Republika Njemačka s glavnim gradom u Bonnu. SSSR je od svoje zone 1950. godine osnovao Demokratsku Republiku Njemačku, kojoj je glavni grad postao Istočni Berlin. Treba napomenuti da je ovo prvo međunarodno sportsko natjecanje na kom je SR Njemačka nastupila kao samostalna država. (8. razred)

g)

Blokovska podjela svijeta ogledala se u šahovskom dvoboju za svjetskog prvaka između Borisa Spaskog i Roberta Fishera 1972. godine u Reykjaviku (8. razred)

Geografija

a)

meridijani i paralele (5. razred)

b)

Indija – kolijevka šaha (6. razred)

c)

stupanjska mreža (sličnost sa šahovskom notacijom uz korištenje redova i linija, snalaženje u prostoru  (8. razred)

Informatika

a)

instaliranje i deinstaliranje šahovskih programa

b)

preuzimanje šahovskih besplatnih programa sa Interneta

Document info
Document views62
Page views62
Page last viewedThu Jan 19 06:35:41 UTC 2017
Pages14
Paragraphs327
Words2694

Comments