X hits on this document

Word document

REPUBLIKA HRVATSKA - page 7 / 14

64 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 14

j)

množenje i dijeljenje do 1 000 (64 polja; 32 crna i 32 bijela; četiri lovca, skakača i topa; dva kralja; dvije dame; šesnaest pješaka)

k)

zabavna matematika sa šahovskim motivima

l)

šahovska notacija ima sličnosti sa kordinatnim sustavom

Strani jezik (redovni i izborni):

a)

colors: white i black [1. i 2. razred]  

b)

letters: abcdefgh – oznake linija na šahovskoj ploči)

c)

numbers: (šahovski redovi – 1,2,3,4,5,6,7 i 8)

d)

pojmovi: šahovska ploča: polja; figure: kralj, dama, lovac, skakač, top i pješak;

e)

orijentacija: Left-right, up-down  [3. i 4. razred]

f)

diktat ( Šahovska tema)

Priroda/Likovni odgoj

a)

izrada šahovskih figura od PVC ambalaže; bojanje (likovni) i skupljanje ambalaže (ekologija)

Likovni odgoj

a)

crtež olovkom na temu šahovske ploče i šahovskih figura

b)

slike u tehnici vodenih boja i tempera na temu šahovskih figura

c)

akromatski tonovi

d)

risanje geometrijskih likova

e)

modeliranje (šahovske figure od glinamola)

f)

tehnika kolaža (izrada šahovske ploče i šahovskih simbola)

g)

rekompozicija šahovske ploče

Sat razrednog odjela

a)

Vladanje (pristojno ponašanje tijekom šahovske partije)

b)

Komunikacija (razgovor prije-neobavezan, tijekom-minimalan i u skladu sa pravilima  i poslije-prijateljski  šahovske partije)

c)

Poštivanje pravila (šahovska pravila )

d)

Uspjeh/neuspjeh (kako podnijeti poraz, a kako se ponašati kao pobjednik)

e)

Odgovornost prema vlastitim postupcima (pravilo taknuto-maknuto)

Document info
Document views64
Page views64
Page last viewedSat Jan 21 02:38:01 UTC 2017
Pages14
Paragraphs327
Words2694

Comments