X hits on this document

Word document

REPUBLIKA HRVATSKA - page 8 / 14

69 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 14

f)

poštenje (igrati bez varanja)

g)

komunikacija među spolovima, ravnopravnost spolova

Tjelesna i zdravstvena kultura

a)

Šahovska pravila (kretanje šahovskih figura, mat, remi, rohada i sl.)

b)

natjecanje (tko prvi sa svojim pješakom dođe do zadnjeg reda taj je pobjednik)

c)

natjecanje (Pero Ždero – pobjednik je igrač/igračica koji prvi ostane bez ijedne figure)

d)

natjecanje (pojedinačno prvenstvo razreda: djevojcice/djecaci)

e)

natjecanje (pojedinacno prvenstvo razreda)

f)

natjecanje (ekipno prvenstvo razreda)

g)

natjecanje (ekipno međurazredno prvenstvo)

h)

živi šah (na školskom igralištu)

4.2 PREDMETNA NASTAVA

V. – VIII. RAZRED

Hrvatski jezik

a)

učenički sastav na temu šaha - Teme za sastave mogu biti proizvoljne ili zadane;

b)

diktat na šahovsku temu

c)

izvješće – Postoji izvješće kao pisani oblik u pismenom izražavanju , 6. razred npr. sa šahovskog turnira – www.sah-dugave.org

d)

vijest kao oblik pismenog izražavanja, 5. razred, vijest o nekom šahovskom natjecanju

e)

interview sa nekim šahistom-icom

f)

anketa sa polaznicima Šahovske škole

Napomena: Moguće je tematski koristiti tekst o šahu kao polazni tekst ako sadrži relevantne jezične

elemente. Mislim na analitički pristup tekstu sa šahovskom tematikom ma koje književne vrste bio.

Šahovski tekst može biti podloga za dramske tekstove raznih tipova, u nastavi izražavanja i stvaranja vrlo maštovito kao motivacija za bajku, priču, scenarij za film (animirani, predmetni film), za različite oblike usmenog i pismenog izražavanja.......

Matematika

Document info
Document views69
Page views69
Page last viewedTue Jan 24 11:49:18 UTC 2017
Pages14
Paragraphs327
Words2694

Comments