X hits on this document

Word document

REPUBLIKA HRVATSKA - page 9 / 14

58 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 14

a)

množenje i djeljenje prirodnih brojeva

b)

zadatci riječima sa šahovskom tematikom

c)

koordinatni sustav (x i y kao redovi i linije na šahovskoj ploči)

d)

razlomci

e)

geometrija – šahovska ploča kao kvadrat

Likovni odgoj

a)

crtež olovkom (šahovske figure su crno bijele, šahovska ploča je crno-bijela)

b)

vodene boje/tempere (šahovska tematika)

c)

kolaž (šahovski simboli od papira)

d)

glinamol (izrada šahovskih figura)

e)

tehnika tuša

Strani jezik (redovni – engleski)

a)

šahovska terminologija (pravila: mat, pat, remi, rohada, en passant, promocija pješaka)

b)

učenički sastav sa šahovskom temom

c)

diktat na šahovsku temu

d)

prijevod teksta (s engleskog na hrvatski / s hrvatskog na engleski)

e)

izrada interviewa sa polaznikom matične Šahovske škole

f)

orijentacija u prostoru: spominjem vertical, horizontal, diagonal [5. razred]

Strani jezik (izborni – njemački)

a)

boje (bijela crna šahovska polja/figure) - 4. razred

b)

slova (abcdefgh - oznake linija na šahovskoj ploči) - 4. razred

c)

brojevi (šahovski redovi - 1,2,3,4,5,6,7 i 8) - 4. razred

d)

riječi (nazivi šahovskih figurai šahovska pravila) - 5. ili 6. razred

e)

čitanje i pisanje (Šahovske figure; Kretanje šahovskih figura, Šahovska pravila) - 5. razred

f)

diktat ( Šahovska tema) - 5. ili 6. razred

Napomena: u 4. razredu konjugira se pravilni glagol spielen pa se pored Fußball spielen, Tennis spielen, Karten spielen, Gitarre spielen, Klavier spielen i Flöte spielen može bez problema konjugirati glagol Schach spielen. Taj se glagol čak i spominje u udžbeniku Start mit Max 1 (Neodidacta)

Document info
Document views58
Page views58
Page last viewedTue Jan 17 02:52:41 UTC 2017
Pages14
Paragraphs327
Words2694

Comments