X hits on this document

PDF document

Feokromosytooma ja anestesia - page 4 / 4

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 4

Postoperatiivinen hoito

50 % potilaista on hypertensiivisiä postoperatiivi- sesti muutaman päivän ajan liittyen suurentuneisiin katekoliamiinivarastoihin adrenergisissä hermopäät- teissä. Hypertensio voi aiheutua myös kivusta, hy- poksiasta, hypervolemiasta, autonomisten refleksi- en palautumisesta tai diagnosoimattomasta toisesta feokromosytoomasta. Hypotensio voi johtua hypo- volemiasta tai alfareseptorisalpauksesta. Verensoke- ria on seurattava mahdollisen hypoglykemian vuok- si. Steroidikorvaus jatkuu tarpeen mukaan.3,4,7,9

Feokromosytooma ja raskaus

Raskaudenaikainen feokromosytooma tai paragang- liooma uhkaa sekä äidin että sikiön hyvinvointia. Äi- din vaarana ovat kardiovaskulaariset katastrofit. Siki- ön vaarana ovat puolestaan keskenmeno alkuraskau- den aikana ja asfyksia loppuraskauden ja synnytyk- sen aikana. Oireet saattavat sekoittua toksemiaan. Varhais- ja keskiraskauden aikana kasvain poistetaan keskenmenon uhallakin esihoidon jälkeen. Loppu- raskaudessa oireet pidetään hallinnassa salpaushoi- dolla, kunnes sikiö on elinkelpoinen. Tällöin teh- dään ensin keisarinleikkaus, jota jatketaan kasvai- men poistolla.1,4

Lopuksi

Feokromosytooman harvinaisuus, oireiden rajuus, esihoidon ja anestesian erityispiirteet tekevät poti- laan hoidosta haasteellista. Vaikka potilaiden diag-

FINNANEST 2004, 37 (5)

noosi on yleensä tiedossa, on asia hyvä pitää mielessä

yllätyksien varalta.

r

Kirjallisuusviiteluettelo

 • 1.

  Sane T. Lisämunuaiset. Kirjassa: Endokrinologia, 1. painos, s. 258–

  • 331.

   Toim.Välimäki M, Sane T, Dunkel L. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2000.

 • 2.

  The adrenal gland. Kirjassa: Clinical Anesthesiology, 3. painos,

   • s.

    745–748. Toim. Morgan E, Mikhail M, Murray M, Larson P. McGraw-Hill, 2002

 • 3.

  Graham G, Unger B, Coursin D. Perioperative management of selected endocrine disorders. Int Anesthesiol Clin. 2000 Fall;38(4):31–67.

 • 4.

  Kinney M, Narr B, Warner M. Perioperative managementof pheochromocytoma. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2002 Jun;16(3): 359–69.

 • 5.

  Penttilä I. Hormonitasapainon häiriöt ja niiden tutkiminen. Kirjassa: Kliiniset laboraoriotutkimukset, 1. painos, s. 172–196. Toim. Penttilä I.WSOY, Helsinki 2003

 • 6.

  Salo M, Kentala E, Viikari J. Lisämunuaisten sairauksien vaikutus anestesiaan. Kirjassa: Anestesiaopas, 2. painos, s. 51–58. Toim. Rosenberg , Alahuhta S, Hendolin H, Jalonen J, Yli-Hankala A. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2002.

 • 7.

  Prys-Roberts C. Phaeochromocytoma-recent progress in its management.Br J Anaesth. 2000 Jul;85(1):44–57.

 • 8.

  Salo M, Viikari J. Endokriinisen potilaan anestesia. Kirjassa: Anestesiologia ja tehohoito,1.painos,s.617–640.Toim.Rosenberg ,Alahuhta S, Kanto J,Takala J. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki

1999.

 • 9.

  Miller R. Adrenal medullary sympathetic hormone excess: Pheochromocytoma. Kirjassa: Anesthesia, 5. painos, s. 924–

  • 925.

   Toim. Miller R. Churchill Livingstone, the United States of America 2000.

Sari Halonen erikoistuva lääkäri TAYS, anestesiayksikkö

sari.halonen.@pshp.fi

413

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedSat Jan 21 07:14:30 UTC 2017
Pages4
Paragraphs80
Words1804

Comments