X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 35 / 36

120 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 36

S uomen Ikonimaalarit ry:n 30-vuotisjuhla näyttely on avoinna Riihimäen Taidemuseossa 30.4. saakka. Näyttely tar- joaa yli sadan työn katsa- uksen ikonimaalausharras- tuksen parhaimmistoon Suomessa. Ortodoksista ikonimaalausperinnettä vaalivaan yhdistykseen kuuluu noin 200 jäsentä.

  • Ikonimaalauksen suo-

sio on kasvanut räjähdys- mäisesti viime vuosina, mutta sen mukainen on va- litettavan usein tasokin, luonnehtii Suomen Ikoni- maalarit ry:n puheenjohta- ja, dosentti Merja Merras perinteestä irrallaan olevaa harrastustoimintaa.

Juhlanäyttelyn teemak- si on valittu Raamattu, mikä on tuonut näyttelyyn kiitettävästi myös Vanhaan testamenttiin ja kirkon hymnografiaan liittyvää kuvitusta. Ikonien kuvitta- mat tekstit on oivaltavasti liitetty töiden yhteyteen, mikä helpottaa näyttelyyn tutustumista.

  • Ikoni esittää kuvana

sen, minkä kirkko ilmaisee sanoina, eli ikoni on sanaa tukeva kuva, jonka muoto- kieli ja muut säännöt periy- tyvät meille Bysantista, Merras muistuttaa.

Riihimäen näyttelyn kokoamiseen osallistunut porilais-valtimolainen iko- nimaalari ja opettaja Harri Stefanius iloitsee siitä, että harrastajien käden jälki on selvästi kohentunut edelli-

sestä vuoden 1996 juhla- katselmuksesta. Yhdistyk- sen työ on siis kantanut hyvää hedelmää.

Perinteisten puupoh- jaisten ikonien lisäksi näyt- telyssä on myös kankaalle

maalattuja ja painettuja ikoneita sekä pääsiäismu- nia. Näyttelyn erikoisuuk- sin kuuluvat Irina Gurvit- sin pienikokoiset ja taidok- kaasti tehdyt tuohi-ikonit.

TULKOON SINUN VALTAKUNTASI

Document info
Document views120
Page views120
Page last viewedThu Jan 19 23:43:56 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments