X hits on this document

Powerpoint document

ทำกำไรกับธุรกิจ Apartment - page 35 / 58

295 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 58

การตัดสินใจเลือกระหว่างซื้อบ้าน หรือ ห้องชุดให้เช่า

ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ย่านชานเมือง หรือค่อนข้างห่างไกลจากแหล่งธุรกิจ

ความไม่สะดวกในการเดินทาง

แม้ว่าจะประกอบธุรกิจบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  ผลตอบแทนที่ได้ต่อตารางเมตรก็ยังคงต่ำกว่าการให้เช่าห้องชุดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ค่าเช่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50 - 150 บาท ต่อ ตารางเมตร

ต้นทุนที่สำคัญ คือค่าบำรุงรักษาบ้านเช่าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

มักตั้งอยู่ใจกลางเมือง, ใกล้เมือง หรือในย่านธุรกิจที่สำคัญ

มักมีการคมนาคมสะดวก เพราะใกล้เส้นทางรถไฟลอยฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน

การให้เช่าห้องชุดที่อยู่ใจกลางเมือง จะให้ผลตอบแทนต่อตารางเมตรที่สูงกว่าการให้เช่าบ้านในบริเวณเดียวกัน

ค่าเช่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200 - 500 บาท ต่อ ตารางเมตร

ต้นทุนที่สำคัญ คือค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือน

การซื้อบ้านให้เช่า

การซื้อห้องชุดให้เช่า

กรณีที่ 1: การซื้อบ้าน หรือห้องชุดให้เช่า

34

Document info
Document views295
Page views330
Page last viewedMon Jan 23 15:44:50 UTC 2017
Pages58
Paragraphs664
Words1503

Comments