X hits on this document

Powerpoint document

ทำกำไรกับธุรกิจ Apartment - page 46 / 58

285 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 58

บทสรุปการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัยสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึง ได้แก่ :-

การเลือกลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพ อาทิ ย่านที่สะดวกในการเข้าถึงเส้นทางการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น รถไฟลอยฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน, ทางด่วน, สนามบิน ฯลฯ

การเลือกลงทุนในประเภทของอสังหาที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่นการซื้อห้องชุดให้เช่า หรือ การสร้างอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

การพิจารณาระดับเงินลงทุนของท่านให้เหมาะสมกับการลงทุน

เงินทุนต่ำ  การซื้อบ้านหรือห้องชุด เพื่อให้เช่า

เงินทุนหนา  การสร้างอพาร์ทเมนต์ เพื่อให้เช่า

การเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์จากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำ ไม่ว่าจะเป็น บ้านมือสอง, NPA หรือทรัพย์ขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี เป็นต้น

45

Document info
Document views285
Page views320
Page last viewedSun Jan 22 02:12:42 UTC 2017
Pages58
Paragraphs664
Words1503

Comments