X hits on this document

PDF document

Din fremtidige varmekilde - page 2 / 4

14 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 4

Fremtidens varmekilde

E t s t e p i d e n r i g t i g e r e t n i n g t i l r e d u c e r i n g a f C O 2

Ifølge det europæiske engagement om at reducere CO2 med 20% inden 2020, er energi spild, rum opvarmning og varmt vand blevet identiceret som mulige mål for reducering.

luften som kilden til energi. Det er et alt i et system, designet til at levere den rette temperatur til rum opvarmning.

Luft/vand varmepumpen betragtes som vedvarende energi i forhold til varmesystemer afhængige af fossile brænd- stoer, eller ikke energi eektive elektrisk opvarmning. De betragtes som ideelle løsninger til rum opvarmning og varmt vand.

Beboelser hvor opvarmningen foregår ved hjælp af gas, olie eller elektricitet bidrager til at øge CO2 i atmosfæren. Til sammenligning er disse typer opvarmning mindre eektive og derved stiger energiforbruget samt driftsomkostninger.

TOSHIBA´s ESTIA luft/vand varmepumpe er den ideelle løsning til at øge energieektiviteten (COP) ved at bruge

TOSHIBA luft/vand varmepumpe systemet kan håndtere to uafhængige zoner. Denne løsning gør det muligt at levere vand til forskellige udledere ved forskellige temperaturer op til 550C.

Denne nye teknologi giver større besparelser og ved brug af TOSHIBA´s højeektive varmepumpe anlæg, sikres en langsigtet pålidelighed.

TOSHIBA´s ingeniører har i de senere år udviklet og paten- teret innovative banebrydende løsninger og komponenter, såsom dobbelt rotations kompressoren og IPDU inverteren, som er medvirkende til opnåelse af store energibesparelser og høj eektivitet.

Et system, fuld kombinations eksibilitet

Til nye huse eller ved renovering tilbyder ESTIA varmepumpen en bred vifte af muligheder.

Nedenfor er vist nogle eksempler:

Fra 400C til 750C

1 zone

Op til 550C

1 zone

Bad

Karbad Køkken

Fyr

Panel radiator

Hydro unit

Varmtvandsbeholder

Op til 35/400C

Gulvvarme

Hydro unit

Buffer tank

Udendørsdel

Udendørsdel

1 varmekreds incl. brugsvand.

1 varmekreds m. suppl. fra fyr.

2 zoner

2 zoner

Panel radiator

Fyr

Panel radiator

Bad

Karbad Køkken

Bad

Karbad Køkken

Varmtvands- beholder

Hydro unit

Varmtvands-

Buffer

beholder

tank

Buffer tank

Ventil

Temp. sensor

Gulvvarme

Hydro unit

Ventil

Temp. sensor

Gulvvarme

Buffer tank

Udendørsdel

Udendørsdel

2 varmekredse incl. brugsvand.

2 varmekredse incl. brugsvand m. suppl. fra fyr.

TOSHIBA ESTIA luft/vand varmepumpen kan let installeres i boliger, der i forvejen er udstyret med traditionel gas eller brændsels kedel. Her kan den på optimal vis, optimere alle varmebehov året rundt.

Den intelligente TOSHIBA styring afbalancerer energikilden på den mest eektive måde.

Document info
Document views14
Page views14
Page last viewedWed Jan 18 20:27:49 UTC 2017
Pages4
Paragraphs213
Words1248

Comments