X hits on this document

PDF document

Din fremtidige varmekilde - page 3 / 4

13 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 4

Fordele

Verdensførende indenfor energieektivitet – COP op til 4,66

Med sit ”bedst i klassen” COP præstation, leverer ESTIA luft/ vand varmepumpe systemet mere varmekapacitet ved et la- vere energiforbrug.

ESTIA er opbygget i materialer af høj kvalitet, som bidrager til de samlede besparelser i energiforbruget.

Med TOSHIBA´s avancerede invertersystem, yder ESTIA´s luft/vand varmepumpen kun den krævede varmekapaci- tet, således optager den også kun den fornødne elektri- citet.

Alt under kontrol

Fjernbetjeningen er designet til at være simpel og let at betjene

Timer control: Det er her muligt at programmere den ønskede funktion samt dag & nat parametre for hver dag i ugen (op til 10 handlinger/dagligt)

Rum opvarmnings forvaltning: Vælg det operativ sys- tem for 2 forskellige temperatur zoner, incl. valg af au- tomatisk varmekurve eller konstant vand temp.

Lad os fremhæve 3 vigtige funktioner:

Natdrift: til automatisk selvjustering af temperaturen om natten. Frostbeskyttelse: At gøre det muligt for enheden til at fungere fejlfrit ved meget kolde temp. Lyddæmpende drift: formindsker lydniveauet på uden- dørsdelen med 6-7 dB(A), anbefales i tætte bolig områder, under normale drifts betingelser.

Brugsvandsindstillinger: Aktivering af varmtvands- funktionen + 2 separate taster, lette at betjene for straks at aktivere følgende 2 funktioner: Varmt vands boost: Til hurtig øgning af varmvandstemp. Antibakteriel funktion: Med regulært tidsinterval og for en program bar periode, bliver vandtanken opvarmet til høj vand temperatur for at dræbet bakterier.

På ernbetjeningen indikeres både ikoner og tegn, så du let kan aæse driften.

Centralvarmen er også optimeret, takket være TOSHIBA´s avancerede kontrol afhængigt af udendørstemperaturen. Ved mildere udetemperatur, producerer luft/vand systemet automatisk lavere vandtemperatur, ved derved at for- udse et nedsat behov for rum opvarmning. Med den selv samme kørsels logik tillader den ligeledes at for- udse et stigende varmebehov, når udetemperaturen ændres til at bliver køligere. Denne type temperatur styring giver den bedste betingelse for comfort.

Den samlede besparelse har en positiv indvirkning på den pri- vate elregning samt for samfundet ved reducering af CO2 til atmosfæren.

Document info
Document views13
Page views13
Page last viewedMon Jan 16 18:09:38 UTC 2017
Pages4
Paragraphs213
Words1248

Comments