X hits on this document

PDF document

This document provides domestic and international regulatory compliance and safety information for ... - page 31 / 78

357 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 78

Advarsel

ISDN-koblingen betraktes som en spenningskilde som bør være utilgjengelig for brukeren. Brukere bør ikke klusse med eller åpne utstyr eller tilkoblingsmateriale som er utstyrt av Telenor. Eventuelle faste installasjoner (bortsett fra koblinger som er foretatt med et støpsel for engangsbruk og som ikke kan fjernes) må kun utføres av Telenor-montører.

Aviso

A conexão RDIS (Rede Digital com Integração de Serviços) é interpretada como uma fonte de tensão que deverá ser inacessível ao utilizador. Os utilizadores não deverão tentar violar qualquer equipamento ou conexão de serviço telefónico público. Qualquer conexão de rede de fios (para além daquela estabelecida por uma ficha não-removível de ligação única), deverá apenas ser efectuada por pessoal dos serviços telefónicos ou engenheiros devidamente treinados.

¡Advertencia!

La conexión al circuito RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) se considera como una fuente de voltaje con la cual el usuario no debe entrar en contacto. Los usuarios deberán evitar manipular indebidamente, o abrir, los equipos o hardware de conexión proporcionados por cualquier compañía operadora de la red pública de telefonía. Las conexiones de cable rígido que sean necesarias (excepto las de clavija no desmontable de un solo uso) deberán ser realizadas exclusivamente por personal de la entidad operadora de la red pública de telefonía, o por personal técnico adecuadamente capacitado.

Varning!

ISDN-anslutningen betraktas som en spänningskälla och bör inte vara åtkomlig för användaren (ISDN: Integrated Services Digital Network = digitalt flertjänstnät). Användare får inte manipulera eller söka öppna utrustning eller anslutningsdon som tillhandahållits av telefonbolag (PTO-produkter). Anslutning av ledningar (med undantag av en icke löstagbar propp för engångsanslutning) får endast utföras av PTO-anställda eller lämpligt utbildade tekniker.

Safety Information

Statement 42—Ground Connection Warning

Warning

When installing the unit, always make the ground connection first and disconnect it last.

Waarschuwing

Bij de installatie van het toestel moet de aardverbinding altijd het eerste worden gemaakt en het laatste worden losgemaakt.

OL-10259-02

Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regulatory Compliance and Safety Information

31

Document info
Document views357
Page views357
Page last viewedSun Jan 22 23:19:30 UTC 2017
Pages78
Paragraphs2241
Words22093

Comments