X hits on this document

PDF document

This document provides domestic and international regulatory compliance and safety information for ... - page 50 / 78

317 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 78

Safety Information

Varning!

Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera att strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten.

Statement 1004—Installation Instructions

Warning

Read the installation instructions before connecting the system to the power source.

Waarschuwing

Raadpleeg de installatie-instructies voordat u het systeem op de voedingsbron aansluit.

Varoitus

Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention

Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les directives d'installation.

Warnung

Vor dem Anschließen des Systems an die Stromquelle die Installationsanweisungen lesen.

Figyelem!

Mielõtt áramforráshoz csatlakoztatná a rendszert, olvassa el az üzembe helyezési útmutatót!

Avvertenza

Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema all'alimentatore.

Advarsel

Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso

Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia.

¡Advertencia!

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de alimentación.

Varning!

Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till strömförsörjningsenheten.

Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regulatory Compliance and Safety Information

50

OL-10259-02

Document info
Document views317
Page views317
Page last viewedThu Jan 19 17:52:06 UTC 2017
Pages78
Paragraphs2241
Words22093

Comments