X hits on this document

PDF document

This document provides domestic and international regulatory compliance and safety information for ... - page 54 / 78

360 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 78

Safety Information

Statement 1006—Chassis Warning for Rack-Mounting and Servicing

Warning

To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you must take special precautions to ensure that the system remains stable. The following guidelines are provided to ensure your safety:

This unit should be mounted at the bottom of the rack if it is the only unit in the rack.

When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the top with the heaviest component at the bottom of the rack.

If the rack is provided with stabilizing devices, install the stabilizers before mounting or servicing the unit in the rack.

Waarschuwing

Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een rek monteert of het daar een servicebeurt geeft, moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel stabiel blijft. De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren:

Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel het enige in het rek is.

Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het rek van onderen naar boven te laden met het zwaarste onderdeel onderaan in het rek.

Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de stabilisatoren te monteren voordat u het toestel in het rek monteert of het daar een servicebeurt geeft.

Varoitus

Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on noudatettava erityisiä varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan.

Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen alaosasta kaikkein raskaimmalla esineellä ja siirry sitten sen yläosaan.

Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista telineeseen tai sen huoltamista siinä.

Attention

Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de montage ou de réparation de cette unité en casier, il convient de prendre des précautions spéciales afin de maintenir la stabilité du système. Les directives ci-dessous sont destinées à assurer la protection du personnelþ:

Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit être placée dans le bas.

Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger le casier de bas en haut en plaçant l'élément le plus lourd dans le bas.

Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les stabilisateurs avant de monter ou de réparer l'unité en casier.

Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regulatory Compliance and Safety Information

54

OL-10259-02

Document info
Document views360
Page views360
Page last viewedMon Jan 23 02:34:55 UTC 2017
Pages78
Paragraphs2241
Words22093

Comments