X hits on this document

PDF document

This document provides domestic and international regulatory compliance and safety information for ... - page 63 / 78

347 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 78

Warning

Use copper conductors only.

Waarschuwing

Gebruik alleen koperen geleiders.

Varoitus

Käytä vain kuparijohtimia.

Attention

Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Warnung

Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.

Figyelem!

Csak rézvezetékeket használjon!

Avvertenza

Usate unicamente dei conduttori di rame.

Advarsel

Bruk bare kobberledninger.

Aviso

Utilize apenas fios condutores de cobre.

¡Advertencia!

Emplee sólo conductores de cobre.

Varning!

Använd endast ledare av koppar.

Statement 1025—Use Copper Conductors Only

Safety Information

Statement 1026—WAN Port Static Shock

Warning

Hazardous network voltages are present in WAN ports regardless of whether power to the router is OFF or ON. To avoid electric shock, use caution when working near WAN ports. When detaching cables, detach the end away from the router first.

Waarschuwing

Er is gevaarlijke netwerkspanning aanwezig in WAN poorten ongeacht of de stroom naar de router INGESCHAKELD of UITGESCHAKELD is. Om elektrische schokken te vermijden, dient u voorzichtig te werk te gaan wanneer u in de nabijheid van WAN poorten werkt. Wanneer u kabels losmaakt, dient u eerst het uiteinde dat zich het verst van de router vandaan bevindt, te verwijderen.

OL-10259-02

Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regulatory Compliance and Safety Information

63

Document info
Document views347
Page views347
Page last viewedSun Jan 22 12:22:55 UTC 2017
Pages78
Paragraphs2241
Words22093

Comments