X hits on this document

203 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 54

חריגה: עלייה ניכרת או ירידה ניכרת בתאי הדם הלבנים יכולה להעיד על דלקות. כמות עצומה של לויקוציטים (מאה אלף - שלוש מאות אלף) יכולה להעיד על לוקמיה. כדי לקבוע את סוג הלוקמיה צריך לבדוק באיזה סוג של לויקוציטים יש עודף.

לידע כללי: לתימנים יש מראש ספירה נמוכה של לויקוציטים, אז לא להיכנס ללחץ.

הלויקוציטים נחלקים לשלושה סוגים שבתוכם מתקיימת חלוקה לתת-סוגים. נתמקד בפירוט של אלו השגרתיים, כפי שהם מופיעים בבדיקות המעבדה שלך:

נאוטרופילים - Neutrophils - Neutro

גבולות הנורמה: 70%-40% (מספר נאוטרופילים מתוך 100 לויקוציטים).

מה זה: תאים הנוצרים במח העצם, אורך החיים שלהם נע בין שבוע לעשרה ימים והם נלחמים בחיידקים על ידי בליעתם בתהליך שנקרא פגוציטוזיס.

חריגה: במצב של דלקת עולה הכמות שלהם בדם. באופן נורמלי הם מהווים 45% מכלל הלויקוציטים.

לימפוציטים- Lymphocytes - Lympho

גבולות הנורמה: 43%-22% (מספר לימפוציטים מתוך 100 לויקוציטים).

מה זה: התאים היחידים בין תאי הדם המיוצרים במערכת הלימפה. הם נחלקים ללימפוציטים מסוג B, המייצרים נוגדנים ולימפוציטים מסוג T, שנלחמים בזיהומים באופן ישיר.

חריגה: עלייה במספר הלימפוציטים עלולה להיגרם ממגוון מחלות וזיהומים.

לידע כללי: רוב הלימפוציטים הם מטיפוס T שנחלק לשתי תתי-קבוצות - הלפרים, שמאובחנים באמצעות הנוגדן cd4 וסופרסורים, שמאובחנים באמצעות הנוגדן cd8. ההלפרים הם הסוג שנעלם אצל חולי איידס. הנגיף HIV תוקף ספציפית את הנוגדניםcd4 .

אאוזינופילים – Eosinophils - Eos

גבולות הנורמה: 6%-0 (מספר אאוזינופילים מתוך 100 לויקוציטים).

מה זה: תאים המופיעים כשיש אלרגיות.

Document info
Document views203
Page views203
Page last viewedThu Jan 19 03:08:25 UTC 2017
Pages54
Paragraphs657
Words10289

Comments