X hits on this document

206 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 54

גבולות הנורמה: mg/dl 45.00-19.00.

קריאטינין - Creatinine

גבולות הנורמה: mg/dl 1.20-0.80.

מה זה: שתנן הוא תוצר הפרשה של פירוק חלבונים, וקריאטינין הוא תוצר הפרשה מפירוק תא השריר. שני פרמטרים אלה מלמדים אותנו על תפקודי הכליות.

חריגה: אם רמותיהם עולות, לא באופן חד-פעמי, אלא בסדרת בדיקות, זה מצביע על כך שיש בעיה בתפקוד הכליה (אי ספיקה כלייתית), מכיוון ששני החומרים האלו אמורים להיות מפונים על ידי הכליה בשתן. אי ספיקה גורמת לכך שהם נשארים בדם.

חומצה יורית - Uric Acid

גבולות הנורמה: mg/dl 8.50-3.50.

מה זה: חומצה יורית מהווה תוצר הפרשה של פירוק חלבונים.

חריגה: רמות גבוהות של חומצה יורית יכולות להעיד על בעיות מפרקים. רמות נמוכות אפשר למצוא אצל צמחונים, שכן העובדה שאינם אוכלים בשר מתבטאת בחוסר בחלבונים מסוימים.

סידן - Calcium

גבולות הנורמה: mg/dl 10.20-8.40.

חריגה: רמה גבוהה של סידן יכולה להוות סימן למחלה סרטנית. במצב של היפר קלצמיה (רמות גבוהות של קלציום) על הרופא לערוך מיד צילומים שונים לבירור הסיבה.

כולסטרול - Cholesterol

גבולות הנורמה: עד mg/dl 220.

טריגליצרידים - Triglycerides

גבולות הנורמה: עד ld/gm 250.

מה זה: חומצות שומן ושומנים שרמתם הגבוהה בדם היא מגורמי הסיכון למחלות לב.

Document info
Document views206
Page views206
Page last viewedThu Jan 19 09:18:04 UTC 2017
Pages54
Paragraphs657
Words10289

Comments