X hits on this document

208 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 54

• מה זה: מדובר בהורמון המיוצר בחלק האחורי של בלוטת יותרת המוח ואחראי על משק המים בגוף. בעת מחסור במים הוא מפחית את הפרשת הנוזלים דרך הכליות. פעולתו של ההורמון מבוקרת על ידי קולטנים מיוחדים החשים בנפח נוזלי הגוף, בקצב הלב ובלחץ הדם. הלב, למשל, מאותת לבלוטת יותרת המוח להפריש יותר מההורמון כשלחץ הדם נמוך מדי. כתוצאה מכך פחות נוזלים מופרשים מהכליות, ולחץ הדם נשמר.

• ערכים תקינים: 0-4.7 פיקוגרם למיליליטר.

• ערכים גבוהים עלולים להצביע על ההפרעות הבאות: זיהום במערכת העצבים, גידול מוחי, פגיעה במאזן הנוזלים לאחר ניתוחים, מחלת SIADH , שבאה לידי ביטוי בהפרשה לקויה של ההורמון, בזיהומים ובגידולים ריאתיים.

• ערכים נמוכים עלולים להצביע על מחלת תפלת השתן ( Insipidus Diabetes ) או על נזק לבלוטת יותרת המוח.

• סימנים ראשונים המצביעים על בעיה הקשורה להורמון: מאחר שתפקידו של ההורמון הוא למנוע הוצאת נוזלים מהכליה, הרי שחסר של ההורמון הזה יביא לריבוי שתן, ואילו עודף יביא למיעוט שתן ולהפרעות במאזן המלחים בדם – עד כדי אובדן הכרה. ערכים חריגים של ההורמון הזה מתגלים לרוב באקראי, בעת בדיקות שנעשות במהלך בירור רפואי אצל רופא או באשפוז.

קלציטונין

• מה זה: תפקידו של הקלציטונין – המופרש מבלוטת התריס – הוא לעצור את פירוק העצם. אמנם חסר בקלציטונין אינו גורם לבעיות, אך הוא עשוי לעיתים להצביע על קיומו של סרטן בבלוטת התריס.

• ערכים תקינים: פחות מ-10 פיקוגרם למיליליטר.

• ערכים גבוהים של קלציטונין עלולים להצביע על סרטן בבלוטת התריס, על סרטן ריאות או על אינסולינומה – גידול בלבלב.

• סימנים ראשונים המצביעים על בעיה הקשורה להורמון: גוש קשה בבלוטת התריס.

Document info
Document views208
Page views208
Page last viewedThu Jan 19 17:22:46 UTC 2017
Pages54
Paragraphs657
Words10289

Comments