X hits on this document

45 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 8

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

§9 Mötets öppnande

§ 10 Godkännande av dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Presentation av hemvårdsnämndens ordföranden Ann-Charlott Svensson

 • 5.

  Information

   • a)

    Utmaningar, Christer Odermalm

   • b)

    Lagen om valfrihet, Christer Odermalm

   • c)

    Hemtjänst, Gunvi Jönsson

   • d)

    Hemvårdsförvaltningen, Lisbet Svensson

   • e)

    Läkemedelsgenomgångar, Michael Borg

 • 6.

  Verksamhetsstatistik

 • 7.

  Övrigt

  • -

   Avgifter

  • -

   Service

  • -

   Bidragsinskränkningar

  • -

   Sporthallen

  • -

   Social färdtjänst

 • 8.

  Nästa sammanträde

 • 9.

  Avslutning

§ 11 Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.

§ 12 Presentation Hemvårdsnämndens nya ordföranden Ann-Charlott Svensson presenterar sig.

§ 13 Information

a. Utmaningar Christer Odermalm informerar om förstudien gällande Attendos utmaningar om konkurrensutsättning av Andersberg och Patrikshills särskilda boenden. Förstudien startade i oktober 2009. Första aktiviteten som arbetsgruppen hade var informationsmöten till boende och anhöriga. Mötena var välbesökta och många frågor ställdes.

2

Document info
Document views45
Page views45
Page last viewedMon Dec 19 15:53:14 UTC 2016
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments