X hits on this document

51 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 8

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

Personalen har jobbat mycket med logistik och restid samt rapportering och fakturering. Registreringen i Telia kvittens har numera övergått till manuell tidsregistrering på grund av uppsagt avtal med Telia.

Den 1 december, 2009 genomfördes en förändring i hemtjänsten då service- och omsorgspersonal i ytterområdena samordnades under en och samma chef. Förändringen genomfördes i områdena Haverdal/Getinge, Eldsberga/Trönninge, Åled/Oskarström, Simlångsdalen, Snöstorp/Marbäck och Linehed/Östra stranden. Totalt berördes 21 personal. Vid genomförandet så tillsattes en grupp som gjorde en riskbedömning. Skriftlig information gick ut till alla brukare i berörda områden.

Varje månad genomförs ca 6083 timmars serviceinsatser, städ, tvätt och inköp.

Det beräknade bemanningsbehovet på omsorgsinsatserna är allra störst på morgonen. Det visar att det finns utrymme för solitära insatser (städ, tvätt och inköp) övriga tider under dagen.

I ytterområdena finns 61 servicepersonal och 475 omsorgspersonal fördelat på 14 chefer. 1166 brukare har hemtjänstinsatser. I februari 2010 utfördes 6160 hemtjänsttimmar.

Hemtjänsten har en budget 2010 på 261 mkr vilket avser ca 862 000 timmar per år. Antal timmar per månad är ca 71 833 och i januari 2010 uppgick timmarna till 76 054.

Förslag på fortsatt arbete är att föra samman personal från service- och omsorgsgrupper på liknande sätt som tidigare gjorts i kommunens ytterområden. Servicepersonalen får en tillhörighet i det omsorgsområde man idag utför sitt arbete i. Förändringen genomföras under perioden maj - september 2010.

d. Hemvårdsförvaltningen Prognos 2010 Lisbet Svensson informerar om att prognosen efter två månaders utfall indikerar på att äldreomsorgen 2010 kommer redovisa ett underskott, -5 200 kkr i förhållande till budget. Underskottet hänförs helt till hemtjänsten som hanterar större volymer hemtjänsttimmar än vad budgeten medger, volymökningsbudget för 2010 inkluderad. Den av kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU föreslagna resultatbalanseringen på -2 331 kkr av hemvårdsnämndens underskott från 2009 ingår i prognosen.

5

Document info
Document views51
Page views51
Page last viewedSun Jan 22 12:39:49 UTC 2017
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments