X hits on this document

48 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 8

109:an Andersberg

30 lägenheter

Akvarellen

25 lägenheter

Västersol

30 lägenheter

Mossen

16 lägenheter

Pålsbo

36 lägenheter

Snöstorp

8 lägenheter

Begonian

24 lägenheter

Åled

14 lägenheter

Hemvårdsnämnden 100331 Hemvårdsnämnden fattade på sammanträde 100331 beslut om att servicelägen- heter åter skall tilldelas med biståndsbeslut vid följande servicehus:

Fixarmalte

Lisbet Svensson, förvaltningschef inväntar svar från arbetslivsförvaltningen. Lisbet Svensson återkommer med svar på frågan vid KPR:s nästa sammanträde 14 juni.

Kyld mat Från och med den 1 maj, 2010 har hemvårdsnämnden en överenskommelse med servicenämnden om köp av kyld mat och distribution. Serviceförvaltningen tillagar maten och Samhall kommer fortsättningsvis att sköta leveranserna.

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

Trygghetsboende Pilgården med flera har aviserat att de är intresserade av att bygga fler trygghetsboenden i Halmstads kommun. Även Fastighetsstaden är intresserad av att bygga trygghetsboende på tomten vid lilla torg, Gråmunken.

e. Läkemedelsgenomgångar – Modell Halland Mikael Borg, apotekare informerar om de läkemedelsgenomgångar som inom ramen för projektet genomförts på särskilt boende och som nu genomförs i hemtjänsten Resultaten är mycket goda och modellen har rönt stor uppmärksamhet nationellt och även i Norge.

Modell Halland är ett samverkansprojekt mellan landstinget Halland och Hallands kommuner. I den s.k. Halländska fyrklövern ingår läkare, sjuksköterska, apotekare och undersköterska. Modellen är uppbyggd i sju steg, obligatoriska moment som undersköterskor och sjuksköterskor på enheten inkl. nattpersonal och enhets- och områdeschef ska genomgå.

Ingen selektion har gjorts av de boende på särskilt boende utan samtliga har inkluderats oavsett antalet läkemedel före läkemedelsgenomgången.

Cirka 4000 sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i Halland har genomgått utbildning kring äldre och läkemedel samt aktivt deltagit i läkemedelsronder och utvärderingar. I Hallands län har 1160 personer utvärderats.

6

Document info
Document views48
Page views48
Page last viewedWed Jan 18 16:22:35 UTC 2017
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments