X hits on this document

46 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 8

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

Positiva effekter av Modell Halland är att brukarna har fått en ökad livskvalitet – sover bättre, är piggare, bättre aptit, mer rörlig, mindre fallbenägen, mindre orolig, mindre antal akuta besök på sjukhus på grund av biverkningar, till exempel fallolyckor, förvirring, hjärtsvikt, njursvikt mm.

Modell Halland leder till att man bibehåller goda resultat över lång tid. Eftersom man i Modell Halland bygger in kunskap i personalgruppen behöver man inte upprepa läkemedelsgenomgången förrän tidigast efter 2-3 år då personalen tar med sig kunskaperna till nästföljande brukare.

Recept på Säröbomber bifogas protokollet.

Kommunala pensionärsrådet tackar Christer Odermalm, Gunvi Jönsson, Lisbet Svensson och Michael Borg för informationen.

§ 14 Verksamhetsstatistik Kommunala pensionärsrådet får ta del av verksamhetsstatistiken för februari månad 2010.

Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga statistiken till handlingarna.

§ 15 Övrigt Avgift Hemtjänstavgiften för omsorg har från och med den 1 mars 2010 höjts från 100 kr/månad till 168 kr/timme. Maxtaxan är 1696 kr/månad.

Service En fråga ställs om privat leverantör kan ta ett annat timpris för servicetjänster än vad kommunen tar för samma tjänst.

Lisbet Svensson informerar om att timpriset för servicetjänster, 9 timmar/månad är samma oavsett om det är privat eller kommunal utförare. Däremot så kan privata leverantörer tillhandahålla hushållsnära tjänster utöver de 9 timmarna där avgiften kan vara en annan.

Bidragsinskränkningar Gunnel Bengtsson informerar om att de statsbidrag som lagts ut extra 2009 och 2010 till kommunerna för att klara av ”dippen” i ekonomin, kommer inte att förlängas.

Sporthallen Gunnel Bengtsson informerar om att det ska tas fram en detaljplan för området vid Sporthallen. Intressenter har hört av sig angående att bygga seniorboende på tomten. Kommunen är inte involverad i byggnation av trygghetsbostäder. Mer information om ärendet kan fås av fastighetskontoret.

7

Document info
Document views46
Page views46
Page last viewedTue Jan 17 07:42:45 UTC 2017
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments