X hits on this document

105 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 12

Sanna Tarkiainen

K ylä kelpaa –viikon ehkä suu- rin yleisötapahtuma oli Sar- venperän ja Saukkolan yh- teinen hevosrieha. Pääsylipun osti yli 350 henkilöä ja talkoolaisia oli paikalla vähintäänkin kymmenit- täin. Aamupäivän sadekuurot ve- rottivat viime hetkellä kävijämää- rää, vaikka itse tapahtuma säästyi- kin ihmeen kaupalla sateelta. Mu- kavan moni kuitenkin löysi tiensä keskelle ei-mitään, Isonaulajärven- piston suoralla järjestettyyn tapah- tumaan. Tunnelma alu- eella oli leppoisa ja ylei- sö hajaantui metsik- köön eri toimintapistei- siin niin sopivasti, että ruuhkia ei päässyt mi- hinkään syntymään. Ajo- ja ratsastusponeja oli paikalla kolme, ja kaikki halukkaat pääsi- vätkin kokeilemaan po- nin kyytiä.

Toisen kerran jär- jestetty ja siten jo pe- rinteeksi muodostunut hevosrieha oli kasvanut edellisvuodesta monin verroin suuremmaksi tapahtumaksi. Paikalla oli pieneläinpiha, joka oli etenkin lasten suosi- ossa. Hiukan vanhem- mat vieraat tutkivat tarkkaan Ramirentin paikalle tuomia pien- kaivureita ja muita vuokrattavia hyötyko- neita. Erikoisin ja har-

Meijän Perä

3

Hevosrieha

ja hänen Liinu-heppansa näyttivät miten yhteistyötä rakennetaan nuoren hevosen kanssa.

vinaisin nähtävyys oli pärehöylä, luratsastuksesta hienon katrillin jonka Sarvenperän miehet saivat muodossa. Ravihevonen näytti valmiiksi sopivasti ennen tapahtu- muille takakavioita, kun se päästeli

maa.

menemään varalentokentän suoral-

Hevosten esiintymisissä esitel- la. Sivummalla sai katsella kengitys- tiin eri mahdollisuuksia harrastaa tä ja hevosen hierontaa. Hevosrie- hevosen kanssa. Oli paikalla tosin haa sponsoroivat Wai Way, Pollen oikea työhevonenkin, joka veti puu- Potku, Agrimarket, Ramirent, kuormia pärehöylän luo. Ratsuhe- MTK, Keskimaa, Purtsin Puu, Kor- voset omistajineen näyttivät mallia pilahden Osuuspankki, T.mi Ritva luonnollisen hevostaidon pehmeistä Ahtikallio sekä useat yksityiset hen- opeista, esteratsastuksesta, nuoren kilöt. Kiitokset kaikille!

ratsuhevosen koulutuksesta ja kou-

MH

Poniratsastus oli yksi suosituimmista kohteista mainiossa tapahtumassa.

Kuvat: Petri Hakkarainen

Document info
Document views105
Page views113
Page last viewedTue Jan 17 07:37:14 UTC 2017
Pages12
Paragraphs161
Words3523

Comments