X hits on this document

113 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 12

Meijän Perä

9

Tuttuja ja kylänmiehiä

Riitta loistaa kilpaa pihansa kukkien kanssa.

K alliokylässä Lampilanpiston varrella olevan uuden hirsi- mökin pihassa meidät ottaa vastaan viereisestä kotitalostaan 15-vuotiaaana maailmalle lähtenyt ja juuri eläkkeelle jäänyt pirteä Riitta Vehkala. Ennen sisään astu- mista ihastelemme Riitan mahtavia ”pelakuita” kuistilla ja pihapiirissä. Kahvikupposen äärellä kuulemme, että Riitta lähti kotoa ensimmäiseen työpaikkaansa ”liki 50 vuotta sit- ten” Sysmään piikomaan. Riitta sai paikan lehti-ilmoitukseen vastaa- malla ilman sen kummempia haas- tatteluja. Talossa oli paljon lehmiä ja lapsia, joten päivät olivat työn- täyteisiä.

Riitan työelämä pyöri myö- hemmin paljolti siivoustöissä ja ra- vintola-alalla keittiöpuolella. Tu- tuksi tuli mm. Irwinin laulusssaan mainitsema “valtion täysihoitola”

eli Seutulan lentokentän työmaa, minkä ruokala oli yksi Riitan työ- paikoista.

Naapurin isännän varoituk- sesta ”älä mene Uuraisille, siellä joutuu naimisiin” huolimatta Rii- tan tie sittemmin vei kuin veikin Uuraisille, ensin Matkahuollon ja sitten Shellin baariin töihin. Ja niinhän siinä sitten kävi että sieltä se ”ukko” löytyi ja liitosta syntyivät nyt Palokassa asuva tyttö ja Vilppu- lassa asuva poika.Tyttären kaksi- vuotias tyttö ja 7 kuukauden ikäi- nen poika ovat mummolle tosi tär- keitä.

Nyt kuuden vuoden osa-aika- eläkkeellä olon jälkeen Riitta jäi ko- konaan vapaalle Mestarin Herkun tiskaajan työstä ja nauttii olostaan luonnon läheisyydessä. Mökin ym- pärillä lenteleviä pääskysiä on mu- kava seurata ja eräänä päivänä

Riitta näki, kuinka korppi ajoi haukkaa takaa, liekö haukka eksy- nyt korpin reviirille.

Syyskuun alussa Riitta kertoi lähtevänsä Jyväskylän kaupunki- seurakunnan järjestämälle patik- karetkelle Lappiin. Retkiä tehdään pari kertaa vuodessa ja Riitta on ollut mukana jo kymmenisen vuot- ta. Viikon kestävä patikkaretki ulot- tuu Kilpisjärveltä Haltille ja yöpy- minen on autiomajoissa tai teltois- sa. Talvikautena Riitta on mukana kerran viikossa kokoontuvassa Luonnon voimat-yhdistyksessä, jonka toimintaperiaate on edistää ja tukea ihmisen hyvinvointia luon- toa tutkien ja hyödyntäen. Luonto- ihminen tämä Riitta!

S.H. & K.R.

Document info
Document views113
Page views121
Page last viewedSun Jan 22 16:56:30 UTC 2017
Pages12
Paragraphs161
Words3523

Comments