X hits on this document

360 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 58

BIJLAGE 3

MINISTERIEEL BESLUIT VAN

18 maart 2010

betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, artikel 20;

Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, artikelen 9, 21, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41 en 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, artikelen 3, 17 tot en met 19, 24 tot en met 27;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de controle van energieproducten en elektriciteit inzake accijnzen, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 6 januari 2010;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 4 februari 2010;

Gelet op advies 47.819/1 van de Raad van State, gegeven op 25 februari 2010, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Document info
Document views360
Page views445
Page last viewedSat Jan 21 16:06:48 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments