X hits on this document

253 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 15)

Art. 19. De administrateur douane en accijnzen bepaalt de modaliteiten in verband met het onderzoek en de behandeling van de terugbetalingen voorzien in hoofdstuk II – Afdeling 2 van de wet.

HOOFDSTUK VIII

SLOTBEPALINGEN

Art. 20. Het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop wordt opgeheven. Het blijft echter van toepassing tot 31 december 2010 voor de overbrengingen van accijnsgoederen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van de wet.

Art. 21. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en

Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views253
Page views338
Page last viewedThu Oct 27 19:14:34 UTC 2016
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments