X hits on this document

378 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 2)

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. In onderhavig besluit wordt verstaan onder :

- wet : de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen;

- koninklijk besluit : het koninklijk besluit van …………… betreffende de algemene regeling inzake accijnzen;

- directeur : de gewestelijk directeur der douane en accijnzen;

- week : van maandag om 0 uur tot zondag om 24 uur;

- administratie : de administratie der douane en accijnzen;

- hulpkantoor : het hulpkantoor beoogd door het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren;

- enig kantoor : het kantoor beoogd door de ministeriële besluiten van 19 juli 2006 houdende oprichting van het enig kantoor der douane en accijnzen en van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren.

Document info
Document views378
Page views463
Page last viewedTue Jan 24 11:07:55 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments