X hits on this document

358 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 29)

BIJLAGE 2 (vervolg 2)

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING GEREGISTREERDE AFZENDER - DEEL III : VERWIJZINGEN

(1)

Invullen indien de aanvrager over een nummer van de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.) beschikt

(2)

Invullen indien de statuten in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd

(3)

Het overeenkomstige vak aankruisen

(4)

Adres waar de handelsboekhouding ter beschikking van de administratie wordt gehouden (indien verschillend van adres aanvrager)

(5)

Het invoerkantoor vermelden waar de goederen overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek in het vrije verkeer zullen worden gebracht

(6)

Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon is, de naam en de voornamen en de handtekening door de vermelding van zijn functie laten volgen

(7)

Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad nummer L197 van 29 juli 2009) van de goederen die overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek in het vrije verkeer zullen worden gebracht

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views358
Page views443
Page last viewedSat Jan 21 11:58:18 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments